Kiedy na urlopie macierzyńskim przysługuje jednocześnie zasiłek macierzyński? Czy nie płacąc składki chorobowej ma się prawo do zasiłku?

Aneta Socha-Jaworska

Jaka jest różnica między urlopem, a zasiłkiem macierzyński? Komu przysługuje urlop, a komu zasiłek? Jakie osoby mają prawo do zasiłku, ale do urlopu już nie? Po dokładne wyjaśnienia w tym zakresie zapraszam do wpisu.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński jest przywilejem pracownika. Przy urodzeniu jednego dziecka jego wymiar wynosi 20 tygodni. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. O urlop macierzyński pracownik musi zawnioskować.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje każdej osobie, która podlega pod ubezpieczenie chorobowe. Nie ma znaczenia jak długo jest ubezpieczona i czy składka chorobowa jest dla niej obowiązkowa, czy dobrowolna.
Oznacza to, że z zasiłku macierzyńskiego może skorzystać pracownik, osoba wykonująca zlecenie, czy działalność gospodarczą ale pod warunkiem, że jest za nią opłacana składka chorobowa.

Zasiłek macierzyński przysługuje bez okresu wyczekiwania.

Różnica między urlopem, a zasiłkiem macierzyński

Różnica między urlopem a zasiłkiem macierzyński

Urlop jest przywilejem pracownika, natomiast zasiłek macierzyński może uzyskać osoba która podlega po ubezpieczenie chorobowe.
Zatem urlop jest dla pracownika, natomiast zasiłek dotyczy szerszej grupy osób np. pracowników, zleceniobiorców, czy osób wykonujących działalność gospodarczą.

Kto nie ma prawo do urlopu, ale może uzyskać zasiłek?

Wnioskując z powyższych informacji – zleceniobiorca, czy osoba prowadząca firmę – nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego może uzyskać zasiłek macierzyński.

Przykład 1

Pani Izabela jest zatrudniona w firmie X na podstawie umowy o pracę. Niedługo urodzi dziecko. Po porodzie będzie mieć prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

Przykład 2

Pani Joanna wykonuje zlecenie dla firmy X. Jest zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W najbliższym czasie urodzi dziecko i będzie mogła wnioskować o wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Przyszła mama nie będzie mieć jednak prawa do urlopu macierzyńskiego.