Kto ma prawo do urlopu macierzyńskiego? Jaki jest jego wymiar? Gdzie przechowywać wnioski o ten urlop? Ile wcześniej należy zgłosić chęć skorzystania z urlopu macierzyńskiego? Po dokładne informacje zapraszam do wpisu.

Kto ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

Prawo do urlopu macierzyńskiego jest wyłącznie przywilejem zagwarantowanym pracownicy, czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Jaki jest wymiar tego urlopu?

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Czy urlop macierzyński można rozpocząć przed porodem?

Tak. Jak wskazują przepisy – przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeśli pracownica z tego prawa skorzysta, to po porodzie wykorzystuje pozostała część urlopu macierzyńskiego.
prawo do urlopu macierzyńskiego

Czy jest minimalny okres przez jaki matka musi przebywać na urlopie?

Tak i wynosi 14 tygodni od terminu porodu. Po tym czasie pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

  • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko,
  • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Czy w czasie urlopu macierzyńskiego można zostać zwolnionym?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Gdzie przechowywać wniosek o urlop macierzyński?

Pracownik powinien pracodawcy złożyć wniosek o urlop macierzyński. Jak określa § 3 pkt 3 lit. m rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego należy przechowywać w część B akt osobowych.