Jak zostać kierowcą Ubera i jak się rozliczać? Czy konieczne jest zgłoszenie do VAT-UE?


6 marca 2018 5 min. czytania

Uber jest to aplikacja mobilna, pośrednicząca w kontakcie pomiędzy kierowcami dysponującymi swoim prywatnym samochodem i chcącymi kogoś przewieźć, a klientami. Za pomocą aplikacji pasażer wyszukuje wolny pojazd, który współpracuje z Uberem i zamawia kurs. W poniższym artykule przedstawimy jak wygląda rozliczenie działalności kierowców Ubera w oparciu o polskie przepisy podatkowe.

Obowiązek rejestracji działalności

Kierowca współpracujący z firmą Uber powinien dokonać założenia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Rejestracji firmy dokonujemy na wniosku CEiDG-1 w dowolnym urzędzie gminy lub miasta na terenie całego kraju. Wniosek o założenie firmy można złożyć również przez internet. W tym celu wystarczy wejść na stronę firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl. Kolejnym krokiem jest założenie konta i wypełnienie wniosku w sposób elektroniczny. Następnie wystarczy podpisać wniosek za pomocą profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego i wysłać go. Potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEiDG otrzymamy na swój wcześniej podany adres e-mail.

Sprawdź jak założyć działalność – instrukcja krok po kroku

Jak wygląda kwestia podatku VAT?

Przedsiębiorca – kierowca, który chce korzystać z aplikacji Uber zobligowany jest do zgłoszenia się do VAT-UE. Zgłoszenia tego dokonujemy na formularzu VAT-R do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

Zgłoszenia do VAT-UE dokonuje zarówno czynny podatnik VAT, jak również podatnik zwolniony z VAT. Dla podatnika zwolnionego z VAT, rejestracja do VAT-UE nie oznacza utraty zwolnienia z VAT dla transakcji krajowych.

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji i wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru VAT/VAT-UE

uber

Właściwe udokumentowanie sprzedaży

Kierowca, który rozpoczyna współpracę z Uberem na początku musi dokonać wyboru, czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia.

Fakt poprawności wystawionej faktury budzi również sporo kontrowersji. Uber w imieniu kierowcy wystawia faktury objęte 8% podatkiem VAT. Nie jest to jednak poprawny zapis.

Do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% mają podatnicy wykonujący usługi w zakresie przewozu pasażerskiego, którzy posiadają licencję na krajowy przewóz osób samochodem osobowym.

Świadczenie usług dla osób fizycznych

Kierowcy Ubera posiadający kasę fiskalną zobowiązani są do ewidencji sprzedaży dla osób fizycznych na kasie fiskalnej. Dowodem potwierdzającym wykonanie danej usługi jest wystawiony paragon. Nie ma tutaj znaczenia sposób dokonanej płatności za usługę (gotówka, forma bezgotówkowa), ponieważ sprzedaż dla osób fizycznych jest wówczas ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Osoba fizyczna ma możliwość pobrania faktury za przejazd z poziomu swojego konta.

Kasa fiskalna – czy jest obowiązkowa?

Kwestia obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej przez kierowców Uber niesie ze sobą wiele spekulacji.

W ogłoszonym w grudniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznano, że usługa oferowana przez Ubera jest usługą przewozową. Świadczenie usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, jak również przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami podlega wykluczeniu ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, co wynika z Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Co to oznacza dla kierowców Ubera?

Kierowcy współpracujący z Uberem powinni w swoich pojazdach posiadać kasę fiskalną oraz wystawiać paragony. W lutym tego roku firma Uber podpisała umowę z Elzab na dostawę urządzeń rejestrujących. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Uber. Obecnie takie rozwiązanie zostało wprowadzone dla kierowców w Warszawie, następnie zakupu kasy fiskalnej będą musieli dokonać pozostali kierowcy. Wraz z wprowadzeniem ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej pojawiła się dla pasażerów możliwość dokonywania płatności gotówkowych. Obecnie taka opcja dostępna jest tylko dla pasażerów z Warszawy.

Rozliczenie prowizji

Faktura kosztowa za prowizję wystawiana jest przez oddział Ubera mieszczący się na terenie Unii Europejskiej. Faktura ta stanowi podstawę do zaksięgowania kosztu w KPiR oraz rozliczenia importu usług biorąc pod uwagę kwestię rozliczenia podatku VAT.

Czynny podatnik VAT import usług wykazuje na deklaracji VAT-7 / VAT-7K, cała transakcja jest dla podatnika neutralna podatkowo poprzez jednoczesne naliczenie i odliczenie podatku VAT.

Podatnik zwolniony z VAT całą transakcję związaną z importem usług wykazuje na deklaracji VAT-9M. Wynikający z deklaracji podatek przedsiębiorca wpłaca do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym transakcja miała miejsce (do tego też dnia podatnik składa deklarację VAT-9M).

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu