Rozliczanie kryptowalut – pytania i odpowiedzi


27 kwietnia 2018 3 min. czytania

U osób dokonujących obrotu kryptowalutą, często pojawiają się pytania jak prawidłowo wykazać przychody w zeznaniu rocznym. W ostatnim czasie przeprowadziłem webinar pt. „Rozliczanie kryptowalut w zeznaniu rocznym”. W tym artykule przedstawiam pytania od uczestników szkolenia wraz z odpowiedziami.

Rozliczanie kryptowalut w zeznaniu rocznym – pytania i odpowiedzi

Czy zakup kryptowaluty księgujemy w kpir w zakup towarów i materiałów i sporządzamy remanent na koniec roku czy w pozostałe wydatki?
Obecnie zgodnie z prezentowanym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, kryptowaluty są przedmiotem handlu oraz wymiany, przez co posiadają właściwości towarów handlowych. Natomiast w dalszym ciągu jest to kwestia sporna. Z uwagi, na brak precyzyjnie definicji kryptowalut, do podatnika należy podjecie decyzji o zakwalifikowaniu ich jako towary handlowe lub np. inne prawa majątkowe. Jeżeli podatnik uzna krytpowaluty za towary handlowe wówczas ma obowiązek sporządzania spisu z natury na koniec i początek roku podatkowego z uwzględnieniem kryptowalut.
Jaki PIT powinna złożyć osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, (podatek liniowy), natomiast rozliczyć chce kryptowaluty poza działalnością gospodarczą?
Jeżeli osoba dokonuje obrotu kryptowalutami poza działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem linowym, wówczas po zakończeniu roku podatkowego powinna złożyć dwa oddzielne PIT-y. Dla przychodów z działalności PIT-36L oraz dla przychodów z praw majątkowych PIT-36.

Kompendium przydatnych informacji nt. rozliczeń kryptowalut można znaleźć tutaj.

Jak należy liczyć próg 18/32%. Czy należy doliczać przychody z działalności gospodarczej, czy traktujemy to odrębnie jako poza działalnością gospodarczą i liczymy próg tylko na przychodzie w krypotwalutach?
Rozliczanie kryptowalut poza działalnością gospodarczą, która jest opodatkowana podatkiem liniowym, próg 85 528 zł tyczy się jedynie dochodów z źródeł przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Dochodu z działalności nie łączymy z dochodem poza działalnością. Natomiast w przypadku gdy kryptowaluty były by przedmiotem działalności gospodarczej, wówczas nie wyodrębniamy ich jako osobne źródło przychodów, przez co próg podatkowy liczony jest od całego dochodu w działalności gospodarczej (opodatkowanej na zasadach ogólnych).
Czy obowiązuje PPC jeśli czynny podatnik VAT rozlicza kryptowaluty poza działalnością?
Obrót krytpowalutami poza działalnością gospodarczą, nie podlega pod opodatkowanie podatkiem VAT. Co za tym idzie nie może korzystać z zwolnienia z art. 2 ust. 4A ustawy o PCC, czyli zwolnienia od podatku czynności cywilnoprawnych w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT.
Na jakim formularzu PIT mam się rozliczyć, w momencie, gdy do połowy 2017 roku dokonywałem transakcji poza działalnością, a od połowy w ramach DG?
Rodzaj formularza będzie uzależniony od wybranej metody opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli działalność będzie opodatkowana na zasadach ogólnych, wówczas należy złożyć jeden formularz PIT-36, na którym należy wykazać dwa źródła przychodów. Jedno to źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast drugie źródło przychodów to przychód z praw majątkowych czyli przychodów z obrotu kryptowalutami poza działalnością gospodarczą. Jeżeli podatnik wybierze opodatkowanie działalności podatkiem liniowym wówczas ma obowiązek złożenia PIT-36 dla kryptowalut oraz PIT-36L z działalności gospodarczej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu