Zmiany w rozliczaniu kilometrówki


19 grudnia 2018 3 min. czytania

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, od nowego roku przedsiębiorcy użytkujący pojazdy w działalności gospodarczej powinni zapoznać się z zmianami dot. rozliczania kosztów ich eksploatacji. Jak w praktyce będzie wyglądało rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów w 2019 roku? Zapraszam do zapoznania się z artykułem.
Rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów w 2019 roku została szczegółowo omówione w tym artykule.
Rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów w 2019 roku

Kilometrówka w 2019 roku

Z dniem 1 stycznia 2019 roku, przedsiębiorcy wykorzystujący prywatny pojazd osobowy, nie będą zobowiązaniu do prowadzenia kilometrówki. Natomiast w dalszym ciągu, będą mogli rozliczać koszty ich eksploatacji. W obecnym brzmieniu przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 46 ustawy o PIT, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów 20% wartości wydatków związanych z eksploatacją prywatnego pojazdu, pod warunkiem, że pojazd prywatny jest wykorzystywany także służbowo.
Oznacza to, że od 2019 przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do prowadzenia kilometrówki dla prywatnego pojazdu wykorzystywanego w działalności. Warto zaznaczyć, że w przypadku pracowników wykorzystujących swój pojazd w ramach umowy o pracę, kilometrówka pozostaje bez zmian. Dodatkowo zmiany nie obejmują tzw. kilometrówki dla celów podatku VAT

Rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów

Rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów ciężarowych oraz pojazdów osobowych wykorzystywanych jedynie do celów działalności gospodarczej pozostaje na starych zasadach. Dodatkowo nie ulega zmiana w rozliczaniu podatku VAT związanych z eksploatacją pojazdów. Od nowego roku zmieni się natomiast rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów osobowych w dysponowaniu mieszanym. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o pit nie stanowi kosztu uzyskania przychodu:

25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

Oznacza to, że od nowego roku przedsiębiorca ma prawo rozliczyć jedynie 75% poniesionych wydatków.

Przykład 1 

Przedsiębiorca dokonał zakupu kompletu opon zimowych za kwotę 1820 zł netto (VAT 418,60 zł). Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć :

  • (wartość netto 1820 zł + 50% nieodliczonego VAT 209,30 zł) * 75% = 1521,97 zł , w przypadku gdy jest czynnym podatnikiem VAT
  • wartość brutto 2238,60 zł * 75% = 1678,95 zł, w przypadku gdy korzysta ze zwolnienia z VAT

Korekta starych kosztów na nowych zasadach

Przedsiębiorca od nowego jest zobligowany do stosowania ustawowej proporcji. W przypadku, braku rozliczania kosztów eksploatacji pojazdów z zastosowaniem limitu 75%, przedsiębiorca może być zobowiązany do korekty kosztów za lata poprzednie.
Zgodnie z art. 23 ust. 5h ustawy o PIT:

„W przypadku ustalenia, że podatnik, niezgodnie ze stanem faktycznym, nie stosował ograniczenia wynikającego z ust. 1 pkt 46a, przepis ten stosuje się od dnia rozpoczęcia używania przez podatnika danego samochodu osobowego.”

Oznacza to, że przedsiębiorca który od nowego roku nie będzie stosował ograniczenia limitu kosztów, będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów rozliczanych od dnia rozpoczęcia używania pojazdu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu