Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, w praktyce oznacza to pewne zmiany w rozliczeniach przedsiębiorców. Część z nich zmieni rozliczanie samochodów w działalności gospodarczej i ten właśnie temat przybliżę w dzisiejszym artykule.

Zmiana limitu wartości początkowej samochodu

Jedną ze zmian będzie podwyższenie limitu wartości samochodu osobowego wprowadzanego do ewidencji środków trwałych z 20.000 euro (czyli ok. 80.000 zł) do 150.000 zł.
Natomiast wartość początkowa samochodu osobowego, który jest samochodem elektrycznym wynosić będzie 225.000 zł. W przypadku tego rodzaju samochodów osobowych, podwyższony limit amortyzacji będzie można stosować do pojazdów oddanych do używania po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem lub stwierdzeniu, że przepisy te pomocy publicznej nie stanowią.

Likwidacja kilometrówki

Zlikwidowany zostanie obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli kilometrówki dla celów podatku dochodowego. Po wejściu w życie przepisów, koszty używania w działalności gospodarczej samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych rozliczane będą do wysokości 20% poniesionych wydatków.

Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych

Koszty eksploatacyjne samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych lub wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu będą mogły być rozliczane wyłącznie do wysokości 75% poniesionych wydatków, w przypadku, jeżeli samochód wykorzystywany jest zarówno w do celów działalności gospodarczej, jak i prywatnie.
Samochód uznawany będzie za wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej w przypadku, jeżeli dla tego pojazdu prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu wymagana przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dla celów pełnego odliczenia VAT.
Co ważne, w sytuacji gdy opłata za leasing zostanie skalkulowana tak, że obejmie koszty eksploatacyjne, do tej części opłaty należy zastosować limit 75%.
rozliczanie samochodów

Rozliczanie kosztów leasingu

Nowelizacja wprowadza ograniczenia w rozliczaniu w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z zapłatą za raty leasingowe. Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć wydatki poniesione na zapłatę rat leasingowych do wysokości wynikającej z proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości początkowej samochodu.
Stosując taki limit w rzeczywistości przedsiębiorcy będą mieli możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatki na zapłatę za raty leasingowe do wysokości 150.000 zł (kwota netto + VAT niepodlegający odliczeniu). W przypadku zakupu droższych samochodów, nadwyżka ponad kwotę wynikającą ze wskazanej tutaj proporcji nie będzie mogła zostać rozliczona w kosztach.
Co istotne, przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę leasingu przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą mogli rozliczyć koszty leasingu na dotychczasowych zasadach. Jeżeli umowa leasingu zawarta przed dniem 1 stycznia 2019 r. po tym dniu zostanie odnowiona lub zmieniona koszty leasingu od dnia 1 stycznia 2019 r. należy rozliczać na nowych zasadach.

Rozliczenie kosztów ubezpieczenia

Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów kosztów ubezpieczenia samochodu możliwe będzie również do wysokości 150.000 zł. Jeżeli wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia samochodu będzie wyższa do kosztów nie może zostać zaliczona część, która przekracza proporcję w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Rozliczanie samochodów – zmiany w praktyce

Komentując wprowadzane zmiany warto zwrócić uwagę na to, że dla umów leasingu zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 i niezmienionych ani nieodnowionych po tej dacie nie zmieni się sposób rozliczania kosztów leasingu.
Wejście w życie nowelizacji nie zmieni w żaden sposób rozliczenia w kosztach rat leasingowych samochodów osobowych do wartości 150.000 zł (kwota netto + VAT niepodlegający odliczeniu). Zdecydowanie na niekorzyść zmieni się natomiast sytuacja przedsiębiorców, którzy po dniu 1 stycznia 2019 r. zdecydują się na leasing droższego samochodu, ponieważ nadwyżka ponad 150.000 zł nie będzie mogła zostać rozliczona w kosztach.
Warto również podkreślić, że zmianą którą odczują przedsiębiorcy bez względu na to jak drogi posiadają samochód, oraz czy jest on w leasingu czy jest środkiem trwałym będzie możliwość rozliczenia w kosztach nie 100, ale 75% poniesionych wydatków.
Pozytywnie należy również przyjąć podwyższenie wartości początkowej środka trwałego (oraz możliwości rozliczenia wydatków na ubezpieczenie) z 20.000 euro do 150.000 zł.

Termin wejścia w życie nowelizacji

Planowany termin wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2019 r. Ustawa została uchwalona przez Sejm i Senat i oczekuje na podpis prezydenta.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu