W tym artykule prezentuje przykłady wypełnienia PIT-11 z PIT-R. Przedstawiam konkretne sytuacje i miejsca, gdzie należy wpisać poszczególne kwoty.

Co do zasady PIT-R jest załącznikiem do deklaracji PIT-11, ale zdarzają się sytuację że traktowany jest jako samodzielny formularz. W tym artykule zajmę się przypadkami w których płatnik powinien złożyć PIT-11 z PIT-R traktowanym jako załącznik.

Przykłady wypełnienia PIT-11 z PIT-R

Przykłady wypełnienia PIT-11 z PIT-R

Przykład 1 – Podatnikowi za miesiąc styczeń zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 2500 zł. Była to kwota diety oraz zwrot kosztów, otrzymywanych przez osobę wykonującą czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

Kwotę 2500 zł wykazujemy w PIT-R. W tym przypadku kwota ograniczenia za 2017 rok wynosi 2280 zł.

Zrzut ekranu 2018-01-12 o 10.06.54

Następnie sumę kwot wykazanych w kolumnie e PIT-R, płatnik wykazuje w wierszu 7 części E informacji PIT-11.

Zrzut ekranu 2018-01-12 o 10.49.45

Przykład 2 – Podatnikowi za miesiąc styczeń i luty wypłacono wynagrodzenie z tytułu diet i innych należności za czas podróży. Wyniosło ono 3000 zł w styczniu (limit 2500 zł) i 600 zł w lutym (limit 5700 zł). 

Zrzut ekranu 2018-01-12 o 11.06.51

Kwotę nadwyżki ponad limit zwolniony z PIT przenosimy do wiersza 7. PIT-11.

Zrzut ekranu 2018-01-12 o 11.08.13

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu