Termin na złożenie PIT-28 jest znacznie krótszy niż na przykład na złożenie PIT-36 lub PIT-36L. Przedstawiamy zatem przykładowe wypełnienie PIT-28.

Przykładowe wypełnienie PIT-28

Przykład 1 – Pan Krzysztof Wójcik prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem 8,5%. Przychód z działalności wyniósł w 2017 roku 70340 zł. Przedsiębiorca opłacał w ustawowych terminach duży ZUS. Jakie dane liczbowe należy wpisać w zeznaniu rocznym?

Miesiąc Zaliczka – wyliczona do zapłaty Faktycznie zapłacona zaliczka
Styczeń 245 245
Luty 140 140
Marzec 147 147
Kwiecień 165 165
Maj 152 152
Czerwiec 150 150
Lipiec 191 191
Sierpień 299 274
Wrzesień 175 175
Październik 191 191
Listopad 448 448
Razem 2303 2278

pit 28

Zawsze wypełnianie zeznania rocznego należy rozpocząć od załącznika. W tym przypadku będzie to PIT-28/A. Oprócz danych osobowych należy wpisać kwotę przychodu dla danej stawki zryczałtowanego podatku.

Zrzut ekranu 2018-01-03 o 12.24.03

Teraz przechodzimy do zeznania rocznego PIT-28 (pomijam kwestie wypełnienia danych osobowych) i wpisujemy dane z PIT-28/A. 

Zrzut ekranu 2018-01-03 o 12.27.32

Podatnik uwzględnia składki ZUS. Sumarycznie w rozliczeniu za 2017 10 460,65. Wpisujemy w PIT-28 kwotę składek i przychód po odliczeniu.

Zrzut ekranu 2018-01-03 o 12.37.44

Wpisujemy kwoty przychodu w kolejnych polach.

Zrzut ekranu 2018-01-03 o 12.40.22

Kolejny krok to wpisanie odliczeń – w tym przypadku składek społecznych, przy odpowiedniej stawce podatku.

Zrzut ekranu 2018-01-03 o 12.41.47

W części następnej wpisujemy zaokrągloną do pełnych złotych podstawę opodatkowania.

Zrzut ekranu 2018-01-03 o 13.18.31

Kolejna część to wyliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W naszym przypadku jest to 8,5% * 59 879 = 5 089,72.

Zrzut ekranu 2018-01-03 o 13.44.42

Kolejny etap, to wpisanie składek zdrowotnych i ich odliczenie. Sumarycznie składki zdrowotne podlegające odliczeniu wyniosą 248,82 + 11 * 255,99 = 3 064,71. Po odliczeniu składek zdrowotnych o podatku należy kwotę zaokrąglić do pełnych złotych.

Zrzut ekranu 2018-01-03 o 14.01.16

Jedno z kolejnych pól jest bardzo ważne, bo chodzi o wpisanie sumy zaliczek wpłaconych przez podatnika w okresie styczeń do listopada lub I-III kwartał danego roku podatkowego. W naszym przypadku jest to kwota 2 278 zł, ogólnie w przykładowym zeznaniu wyszła podatnikowi nadpłata w wysokości 253 zł.

 Zrzut ekranu 2018-01-03 o 15.02.33

W dalszej części wpisujemy zaliczki należne (niekoniecznie wpłacone) za poszczególne miesiące lub kwartały roku podatkowe. W zeznaniu wpisuje się sumę zaliczek i kwotę do zapłaty, jeśli taka by wyszła z wcześniejszych wyliczeń.

Zrzut ekranu 2018-01-03 o 15.08.11

Końcowa część formularza to przekazanie 1% podatku na OPP – nasz podatnik tego nie robi. Obowiązkowe jest natomiast wpisanie liczby załączników. Pan Wójcik wpisuje 1 w polu 142. gdyż składa PIT-28/A. Na koniec podatnik składa podpis (zeznanie może być złożone przez pełnomocnika – w opisanej sytuacji nie ma to miejsce).

Zrzut ekranu 2018-01-03 o 15.11.52

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu