Jak rozliczyć przekazanie towarów handlowych na cele prywatne? Czy trzeba skorygować rejestr sprzedaży VAT?


21 stycznia 2019 3 min. czytania

Towary i materiały handlowe zakupione do dalszej odsprzedaży stanowią dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu. Jakie obowiązki rodzi przekazanie towarów na cele prywatne?

Przekazanie towarów na cele prywatne

Czym są towary handlowe?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencjonuje zakup towarów i materiałów handlowych wyłącznie w kolumnie 10. Natomiast wszystkie koszty poboczne, związane z zakupem towarów, należy ująć w kolumnie 11.

Definicję towarów precyzuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Do grupy towarów należą:

 • towary handlowe, będące wyrobami przeznaczonymi do sprzedaży w stanie nieprzerobionym lub produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;
 • materiały podstawowe, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu;
 • materiały pomocnicze, które bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości;
 • półwyroby, które są niegotowymi produktami własnej produkcji;
 • wyroby gotowe, czyli wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony;
 • braki, które są wyrobami własnej produkcji nieodpowiadającymi wymaganiom technicznym danego produktu lub brakami są towary handlowe, które zostały uszkodzone lub zniszczone w czasie transportu lub magazynowania;
 • odpady czyli materiały, które utraciły pierwotne właściwości użytkowe na skutek zniszczenia lub uszkodzenia;
 • materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki

Nie sprzedane towary i materiały handlowe należy wykazać w spisie z natury sporządzanym na dzień 31 grudnia. Więcej informacji na ten temat opisaliśmy tutaj.

Przekazanie towarów na cele prywatne

Towary zakupione w celu dalszej odsprzedaży stanowią koszt uzyskania przychodu. Dodatkowo VAT naliczony na fakturze zakupu obniża VAT należny do zapłaty. Często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca zużywa towary handlowe na własne potrzeby. Wówczas następuje zmiana jego przeznaczenia. Przekazanie towarów na cele prywatne rodzi obowiązki zarówno w podatku dochodowym jak i podatku VAT.

Przekazanie towarów na cele prywatne a PIT

Zużycie towarów na prywatne cele przedsiębiorcy, nakłada obowiązek wyksięgowania zużytych towarów. Przedsiębiorca powinien określić ilość oraz wartość zakupu zużytych towarów. Następnie wartość zużytych towarów powinien zaksięgować w kolumnie 10 KPiR z znakiem minus, w dacie przekazania ich do majątku prywatnego. Podstawą zapisu może być dowód wewnętrzny sporządzany do oświadczenia o przekazaniu towarów handlowych do majątku prywatnego.

Przekazanie towarów na cele prywatne a VAT

Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, wówczas zużycie towarów na cele prywatne może rodzić obowiązki związane z VAT. Jeżeli od zakupu towarów przysługiwało przedsiębiorcy prawo do odliczenia VAT, to bez względu czy z tego prawa skorzystał, przy przekazaniu towarów na cele prywatne, należy naliczyć VAT. VAT należny można wykazać fakturą techniczną w dacie zmiany przeznaczenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu