Co musi zawierać spis z natury na koniec 2018 roku? Zobacz wzór spisu z natury

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a tym samym obowiązek przygotowania spisu z natury. Czy każdy przedsiębiorca ma obowiązek przygotowania remanentu na koniec roku? Jakie dane powinien zawierać spis z natury? Więcej informacji na ten temat znajdziecie w poniższym artykule.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia spisu z natury?

Każdy przedsiębiorca prowadzący KPiR zobligowany jest do sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów wsp. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Nie ma również znaczenia fakt, że działalność jest zawieszona lub nie prowadzimy sprzedaży towarów – zawsze dokument taki należy sporządzić na koniec roku podatkowego wprowadzając go ostatnią pozycją w roku do KPiR.

Obowiązek przygotowania spisu z natury dotyczy również podatników rozliczających się na ryczałcie. Zgodnie z art. 20 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy zobowiązani są sporządzić spis z natury na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego.

WAŻNE

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Spis z natury podatnika na ryczałcie

Które składniki majątku powinny być zawarte w spisie z natury?

Prawidłowo przygotowany spis z natury na dzień 31 grudnia powinien zawierać wykaz składników majątku, które na ostatni dzień roku znajdowały się na stanie magazynowym.

W spisie z natury ujmujemy:

 • towary handlowe,
 • wyroby gotowe,
 • materiały podstawowe i pomocnicze,
 • produkcję w toku,
 • półwyroby,
 • braki i odpady.

Nie wykazujemy natomiast wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość ze spisu z natury wpływa natomiast na wielkość naszego dochodu za dany rok podatkowy.

Jeżeli wartość spisu z natury na koniec danego roku jest wyższa od wartości remanentu na początek roku to wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone. Oznacza to, że nasz dochód wzrośnie, a tym samym podatek za ubiegły rok również wzrośnie.

W sytuacji, gdy wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego jest niższa od wartości remanentu na początek roku to wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone. Tym samym nasz dochód zostanie obniżony, a podatek zmniejszy się.

Spis z natury – szkolenie

Urzędnik i trzy dokumenty oraz komputer

Jakie dane powinien zawierać spis z natury?

Zgodnie z rozporządzeniem prawidłowo przygotowany spis z natury powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku,
 • jednostkę miary,
 • ilość materiałów i towarów stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis właściciela zakładu i osób sporządzających.

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór spisu z natury.

spis_z_natury_2018

Spis z natury w aplikacji inFakt

W aplikacji inFakt wartość spisu z natury wprowadzamy z poziomu zakładki Księgowość → KPiR → Spis z natury. Za pomocą ołówka edytujemy pole „Spis z natury na koniec roku 2018”, następnie tę samą wartość przepisujemy do pola „Spis z natury na początek roku 2019”. Jeżeli sporządzony przez nas remanent ma wartość zerową to wówczas w polach dotyczących spisu z natury wpisujemy wartość „0”.

Sprawdź, co jeszcze powinieneś zrobić przed końcem roku!

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.