Przepisy wprowadzające w Polsce instytucję split payment zostały uchwalone przez Sejm. Obecnie prace nad split payment trwają w Senacie. Jakie zmiany zaproponowali senatorowie? Czy zostanie przesunięty termin wejścia w życie nowelizacji? Odpowiedź na te pytania we wpisie.

Aktualności o Split payment zebrane w jednym miejscu

Prace nad split payment – propozycje senatorów

Senatorowie w trakcie prac nad nowelizacją wprowadzającą split payment zaproponowali szereg poprawek stylistycznych mających na celu uniknięcie powtórzeń i uproszczenie zapisów.
W czasie prac senatorów pojawiło się również kilka propozycji, na które warto zwrócić szczególną uwagę.
Pierwszą z nich jest propozycja, która ma na celu zachęcenie podatników do korzystania ze split payment, mianowicie, zwrot VAT na rachunek VAT miałby zostać dokonany w terminie 15, a nie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia.
Kolejną propozycją jest skrócenie terminu na wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego postanowienia zawierającego zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy z 60 do 30 dni.
Ostatnią  z propozycji senatorów, na którą chciałabym zwrócić uwagę jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających podzieloną płatność z dnia 1 kwietnia 2018 r. na dzień 1 lipca 2018 r.
Jest to z pewnością ukłon w kierunku banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, które alarmują, że nie są w stanie dostosować swoich systemów oraz sprostać wszystkim wymogom ustawy do dnia 1 kwietnia 2018 r.
prace nad split payment

Prace nad split payment – prace w komisji

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 6 grudnia poparła wniosek o wprowadzenie poprawek redakcyjnych oraz poprawki przesuwającej termin wejścia w życie nowelizacji.
Nie poprała natomiast wniosków dotyczących skrócenia terminów w zakresie zwrotu VAT na rachunek VAT oraz wydania postanowienia o przekazaniu środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.
Obecnie nad przyjęciem poprawek będą głosować senatorowie, następnie ustawa trafi do Sejmu.
Więcej informacji planowanych o zmianach przepisów pojawi się na bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Akademii inFakt!

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu