Na dzień 31 grudnia, przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzenia spisu z natury. Czy w spisie z natury należy uwzględnić powierzony materiał?

Pełne informacje w zakresie obowiązków związanych ze spisem z natury zostały opisane w tym artykule.

Powierzony materiał

Spis z natury

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, każdy przedsiębiorca prowadzący KPiR ma obowiązek związany z sporządzaniem spisu z natury. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca świadczy tylko usługi przez co spis z natury zawsze wynosi zero złotych. Wówczas pomimo tego, że co roku spis z natury będzie zerowy, przedsiębiorca w dalszym ciągu ma obowiązek sporządzenia zerowego spisu z natury w celu wypełnienia tego obowiązku.

W spisie z natury należy ująć towary stanowiące własność podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Dodatkowo w przypadku towarów obcych, należy pamiętać, że towary obce nie podlegają wycenie. Towary obce należy wpisać do spisu z natury, określając ich ilość oraz wpisując informację do kogo należą.

Powierzony materiał a spis z natury

Część przedsiębiorców, świadcząc swoje usługi, wykorzystuje powierzony materiał od zleceniodawcy. Może dojść do sytuacji, w której na dzień 31 grudnia przedsiębiorca posiada powierzony materiał. Jak wynika z rozporządzenia do prowadzenia KPiR § 15:

„Nie wymaga zaksięgowania materiał powierzony przez zleceniodawcę. (…)”

Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma obowiązku księgowania powierzonego materiału do kolumny 10 KPiR. Natomiast jak zaznaczyłem wcześniej, przedsiębiorca powinien wykazać powierzony materiał z podaniem jego ilości oraz informacji o zleceniodawcy. Dodatkowo:

„Jeżeli jednak podatnik nie może przedstawić dokumentu określającego zleceniodawcę, uważa się, że materiał został przez podatnika zakupiony bez udokumentowania.”

Dlatego, do każdej partii powierzonego materiału, przedsiębiorca powinien posiadać dokumenty potwierdzające „własność” zleceniodawcy.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.