Pobieranie grafiki a podatek u źródła


25 września 2017 2 min. czytania

W internecie powstaje coraz więcej stron, na których przedsiębiorca może dokonać zakupu grafiki do użytku komercyjnego. Grafika może zostać użyta na blogu, w sklepie lub na stronie internetowej. Często zdarza się też, że zakup grafiki jest związany bezpośrednio z świadczonymi przez nas usługami. Czy pobieranie grafiki z zagranicznego serwisu będzie obarczone podatkiem u źródła?
Kompendium wiedzy nt. podatku u źródła

Pobieranie grafiki a podatek u źródła

Co do ogólnej zasady, przedsiębiorca wypłacający wynagrodzenie za np. przychody z praw autorskich na rzecz zagranicznego  Podatnik jest zobowiązany do potrącenia podatku u źródła. W ustawie o PIT/CIT, podatkowi u źródła podlegają wszystkie przychody uzyskiwane przez zagraniczny podmiot na terytorium Polski. W przypadku należności z tytułu przekazania praw  autorskich jak i z tytułu korzystania lub z prawa do korzystania z praw autorskich w ograniczonym zakresie, pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 20%. Obniżenie stawki podatku lub zaniechanie jego poboru, może natomiast wynikać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dodatkowo co do zasady praktykowanej w umowach międzynarodowych, podatkiem u źródła są objęte wynagrodzenia uzyskane z możliwości korzystania z praw autorskich, które są należnościami licencyjnymi.
Aby sprawdzić czy pobieranie grafiki będzie objęte podatkiem u źródła, należy rozgraniczyć dwie sytuację.
pobieranie grafiki a podatek u źródła

Nabycie zdjęcia jako końcowy użytkownik

Zakup zdjęcia w celu wykorzystywania go jedynie na własny użytek  np. stworzenie ulotek, umieszczenie na bloga, bez prawa do jego odsprzedaży lub bez prawa do przekazania go osobom trzecim. Jak podkreślają urzędy nie będzie obarczone podatkiem u źródła. Jak zostało wskazane w interpretacji podatkowej z 14 kwietnia 2016 o nr ILPB4/4510-1-36/16-5/DS

„nie ma obowiązku pobierania podatku u źródła w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydentów z siedzibą w Irlandii z tytułu nabycia na portalach stockowych prawa do używania zdjęć i czcionek, wyłącznie na własny użytek dla celów marketingowych, bez względu na to, czy jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji, czy też go nie posiada”

Zgodnie z powyższym zakup zdjęć wyłącznie na własne potrzeby nie będzie się wiązało z obowiązkiem potrącenia podatku u źródła.

Nabycie praw do zdjęcia

Odmienne stanowisko prezentują urzędy w przypadku gdy pobieranie grafiki wiąże się z określonym zamówieniem. W momencie gdy przedsiębiorca nabywa zdjęcia, z którymi wiąże się nabycie prawa do ich przetwarzania w celu realizacji zleceń dla kontrahentów, powstanie obowiązek potrącenia podatku u źródła. Nabycie licencji dla celów komercyjnych nakłada na kupującym obowiązek potrącenia podatku u źródła. Dodatkowo na płatniki spoczywają wszystkie obowiązki związane z pobraniem podatku.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu