Jak się rozliczyć z US, jeśli oprócz działalności nierejestrowanej, otrzymuje się przychody z innych źródeł? Umowa o pracę, zlecenie i dzieło z przykładami.


28 września 2018 3 min. czytania

Działalność bez rejestracji jest tematem, który jest obecnie bardzo popularny. Wiele osób zastanawia się nad tym, jak rozpocząć jej prowadzenie, jak się z niej rozliczać. Z początkiem przyszłego roku pojawi się kolejna zagwostka – jaki PIT będę składać jeśli oprócz działalności bez rejestracji mam inne przychody?

Łączenie działalności bez rejestracji z innymi źródłami

Przypomnę, że wykonywanie działalności bez rejestracji można łączyć z każdym innym źródłem przychodu, poza zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że równocześnie z działalnością bez rejestracji możemy otrzymywać przychody z tytułu:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • najmu prywatnego,
 • emerytury,
 • renty,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • działalności rolniczej,
 • sprzedaży nieruchomości,
 • sprzedaży akcji.

Jaki PIT będę składać jeśli oprócz działalności bez rejestracji mam inne przychody_

Jaki PIT będę składać jeśli oprócz działalności bez rejestracji mam inne przychody?

W zależności od tego, jakie oprócz działalności bez rejestracji będą osiągane przychody podatnik będzie składał odpowiedni PIT lub PIT-y. W poniższych przykładach przedstawię konkretne sytuacje z informacjami, jakie zeznania roczne należy złożyć.

Przykład 1 – działalność bez rejestracji + etat

W przypadku wykonywania w danym roku umowy o pracę i działalności bez rejestracji, za ten okres składany będzie PIT-36 na którym zostaną wykazane oba te dochody.

Przykład 2 – działalność bez rejestracji + zlecenie

W przypadku wykonywania w danym roku umowy zlecenie i działalności bez rejestracji, za ten okres składany będzie PIT-36 na którym zostaną wykazane oba te dochody.

Przykład 3 – działalność bez rejestracji + dzieło

W przypadku wykonywania w danym roku umowy o dzieło i działalności bez rejestracji, za ten okres składany będzie PIT-36 na którym zostaną wykazane oba te dochody.

Przykład 4 – działalność bez rejestracji + najem prywatny

W przypadku wykonywania w danym roku  działalności bez rejestracji i prowadzenia najmu prywatnego, za ten okres składany będzie:

 • PIT-36 na którym zostaną wykazane oba te dochody, jeśli najem prywatny opodatkowany jest na zasadach ogólnych,
 • PIT-36 z działalności bez rejestracji i PIT-28 z najmu, jeśli najem prywatny opodatkowany jest w sposób zryczałtowany.

Przykład 5 – działalność bez rejestracji + emerytura

W przypadku wykonywania w danym roku działalności bez rejestracji i otrzymywania emerytury, za ten okres składany będzie PIT-36 na którym zostaną wykazane oba te dochody.

Przykład 6 – działalność bez rejestracji + renta

W przypadku wykonywania w danym roku działalności bez rejestracji i otrzymywania renty, za ten okres składany będzie PIT-36 na którym zostaną wykazane oba te dochody.

Przykład 7 – działalność bez rejestracji + zasiłek macierzyński

W przypadku wykonywania w danym roku działalności bez rejestracji i otrzymywania zasiłku macierzyńskiego, za ten okres składany będzie PIT-36 na którym zostaną wykazane oba te dochody.

Przykład 8 – działalność bez rejestracji + zbycie nieruchomości

W przypadku wykonywania w danym roku działalności bez rejestracji i zbycia nieruchomości, za ten okres składany będzie PIT-36 z działalności bez rejestracji i PIT-39 z tytułu zbycia nieruchomości.

Przykład 9 – działalność bez rejestracji + zbycie udziałów w spółce

W przypadku wykonywania w danym roku działalności bez rejestracji i zbycia udziałów w spółce, za ten okres składany będzie PIT-36 z działalności bez rejestracji i PIT-38 z tytułu zbycia udziałów w spółce.

Przykład 10 – działalność bez rejestracji + działalność rolnicza

W przypadku wykonywania w danym roku działalności bez rejestracji i działalności rolniczej, za ten okres składany będzie PIT-36 tylko z działalności bez rejestracji, nie ujmujemy w nim przychodów z działalności rolniczej.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu