Przedsiębiorca, który nie zgadza się z wydaną przez ZUS decyzją, może skorzystać z prawa do odwołania. Odwołanie od decyzji ZUS – dzisiaj o krokach, jakie należy podjąć. 

W jakich sprawach ZUS może wydać decyzję

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje między innymi w następujących sprawach:

 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych,
 • ustalanie wysokości składek i ich poboru,
 • przyznawanie zasiłków i innych świadczeń,
 • ustalanie stopnia niepełnosprawności.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS, masz prawo do odwołania poprzez złożenie odpowiedniego pisma.

ZUS w firmie – 2016

Odwołania nie adresujemy do ZUS, ale…

Odwołanie składamy do tej jednostki ZUS (oddział, inspektorat), która wydała kwestionowaną decyzję.

Należy jednak pamiętać, że odwołanie adresujemy do sądu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania i naszej sprawy za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sądy okręgowe rozpatrują sprawy dotyczące rent i emerytur, a sądy rejonowe kwestie zasiłków, świadczeń wypadkowych i rehabilitacyjnych, odszkodowań z tytułu choroby zawodowej, a także ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zgłoszenie do ZUS – zmiany w przepisach

ZUS decyzja

Co musi zawierać odwołanie

Odwołanie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby odwołującej się,
 • oznaczenie sądu, do którego kierowane jest odwołanie,
 • zaskarżoną decyzję (data i numer),
 • sprecyzowanie, czy podważamy całą decyzję, czy jedynie jej część,
 • uzasadnienie zarzutów,
 • uzasadnienie wniosków,
 • podpis osoby odwołującej się,
 • listę załączników (opcjonalnie).

ZUS za osobę współpracującą – zasady

Termin składania odwołania

Na odwołanie się od decyzji ZUS mamy miesiąc.

Dokument możemy dostarczyć osobiście do odpowiedniego oddziału ZUS albo wysłać pocztą i w tym wypadku o terminie decyduje data stempla pocztowego.

Jeśli decydujemy się na wysłanie odwołania pocztą, warto wybrać list polecony z potwierdzeniem odbioru, bo mamy wówczas pewność, że nasz dokument dotarł do odbiorcy.

Reakcja ZUS na odwołanie

Kiedy ZUS otrzyma nasze odwołanie, ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy.

Jeśli zgodzi się z naszym stanowiskiem, to walka dobiega końca. Jeśli nie, wówczas sprawa kierowana jest do sądu w terminie 30 dni od otrzymania odwołania.

W takiej sytuacji wyznaczana jest sprawa w sądzie, na której musimy przedstawić nasze stanowisko. W rezultacie sąd przychyla się do odwołania i zmienia decyzję ZUS albo oddala odwołanie.

Wówczas mamy prawo do apelacji do sądu wyższej instancji.

Chcesz opłacać składki w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.