Osoba zastanawia się nad założeniem działalności gospodarczej. Jakiś czas temu prowadziła działalność. Zastanawia się, od jakiej daty liczyć 60 miesięcy do ulgi na start? Czy można prowadzić działalność bez rejestracji nie spełniając tego wymogu?

Działalność bez rejestracji

Jak wskazuje art. 5 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Data zawieszenia, czy zamknięcia

W opublikowanej ustawie mamy dwa warunki, aby można było prowadzić działalność bez rejestracji trzeba spełniać kryterium przychodowe do 1050 zł netto w 2018 w skali roku. Ponadto dana osoba nie prowadziła działalności w okresie 60 miesięcy wstecz.

Przykład 1 – Pan Nowak zawiesił działalność 31.11.2017 r. została ona zamknięta przez podatnika na dzień 31.12.2017 r. Okres 60 miesięcy liczymy od dnia 31.11.2017 r. 

Przykład 2 – Pan zawiesił działalność 31.11.2017 r. została ona wykreślona z urzędu z dniem 28.02.2018 r. Okres 60 miesięcy liczymy od dnia 31.11.2017 r. 

Przykład 3 – Pan Nowak została zamknięta przez podatnika na dzień 31.12.2017 r. Okres 60 miesięcy liczymy od dnia 31.12.2017 r. 

Tutaj zebraliśmy wszystkie przydatne informacje o uldze na start

pytajnik_01

Przepisy przejściowe

Kolejny ważny przepis, to ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. W art. 195 jest mowa o przepisach przejściowych związanych z działalnością bez rejestracji. Mianowicie działalność bez rejestracji stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z CEIDG wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą. 

Ustawa prawo przedsiębiorców wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku.

Przykład 4 – Pan Nowak zamknął działalność 1 marca 2017 rok. Na podstawie przepisów przejściowych Pan Nowak ma prawo od 30 kwietnia prowadzić działalność bez rejestracji.

Przykład 5 – Pan Nowak zawiesił działalność 1 marca 2017 roku, natomiast została ona wykreślona z CEIDG dnia 1 czerwca, zatem od 30 kwietnia Pan Nowak nie może prowadzić działalności bez rejestracji.

Matematyk, który zajmuje się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna z własnej praktyki.