Nowe wzory deklaracji VAT od 1 lipca 2018r


9 maja 2018 3 min. czytania

Prace nad mechanizmem podzielnej płatności tzw. split payment, które nakładają na banki obowiązek wdrożenia rachunków VAT do 30 czerwca 2018, powodują obowiązek zaktualizowania deklaracji VAT. W dzisiejszym artykule omówię projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2018 roku, który określa nowe wzory deklaracji VAT.
Kompendium wiedzy o Split payment można znaleźć tutaj

Projekt Rozporządzenia MF w sprawie wzorów deklaracji

Jak wskazano w uzasadnieniu do Rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji od towarów i usług, zmiana ustawy o VAT wprowadza tzw. mechanizm podzielonej płatności. Istota split payment polega na tym, że płatność za daną transakcje jest dokonywana w taki sposób, że nabywca dokonuje płatności odpowiadającej wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek VAT. Wprowadzenie mechanizmu podzielnej płatności  powoduje konieczność wprowadzenia zmian we wzorach deklaracji:

 • VAT-7(17),
 • VAT-7K(11),
 • VAT-8(8),
 • VAT-9M(7),

oraz w objaśnieniach do podanych wyżej deklaracji.

Nowe wzory deklaracji VAT 7/7K

Rozporządzenie zakłada wprowadzenie zmian w nowych wzorach deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12):

 • W części E dotyczącej „Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu”:
  • dodaniem nowej pozycji o numerze 58 z opisem: „na rachunek VAT”;
 • W części F dotyczącej „Informacje dodatkowe”:
  • dodaniem komórki 67 z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 d ustawy”,
  • dodanem komórki 68 z opisem: „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT”.
 • W części G dotyczącej „Informacja o załącznikach”:
  • Usunięcie pola z  informacją o liczbie załączników VAT-ZD
 • oraz usunięcie bloku H dotyczącego „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” oraz bloku I dotyczącego „Adnotacje urzędu skarbowego”, w zamian wprowadzenie nowego bloku H o treści „Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu obecne brzmienie bloków H oraz I zawiera informację, które są zbędne w przypadku przesyłania deklaracji w wersji elektronicznej.

Nowe wzory deklaracji VAT 8(9) i VAT 9M(8)

Nowe wzory deklaracji VAT dla podatników korzystających z zwolnienia z VAT zakładają wprowadzenie zmian dotyczących:

 • wprowadzenia nowego bloku D „Informacje dodatkowe” z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 d ustawy”,
 • usunięciem bloku D „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” i bloku E „Adnotacje urzędu skarbowego”
 • wprowadzenie nowego blok E, który zawiera „Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”.

Podanie jak w wzorach deklaracji VAT-7/7K usunięte informację z deklaracji VAT-8 i VAT-9M są zbędne w przypadku składania deklaracji w wersji elektronicznej.
W projekcie rozporządzenia wskazano, że  bieżące deklaracje VAT-7, VAT-8 oraz VAT-9M można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za wrzesień 2018 r.  oraz nie dłużej niż do rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r. dla deklaracji VAT-7K. Rozporządzenie ma wejść w życie w terminie zgodnym z terminem wejścia ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, określonym na dzień 1 lipca 2018 r.
Obecnie projekt został skierowany do podpisu Ministra Finansów. Bieżący stan procesu wejścia w życie rozporządzenia można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu