Mały ZUS – ile wynosi składka w 2018? Ile jest to mniej względem dużego ZUS-u?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne znowu wzrosła zarówno dla małego i jak i dużego ZUS-u. Nowe składki ZUS w 2018 roku – sprawdź ich wysokość!

Zrzut ekranu 2018-02-06 o 14.48.47 Zrzut ekranu 2018-02-06 o 14.49.01* Od kwietnia składka wypadkowa została obniżona z 1,8% do 1,67%. Mały ZUS od kwietnia wynosi 503,84 zł (z chorobowym 519,28 zł), a duży ZUS 1163,39 zł (z chorobowym 1228,70 zł)

Minimalna podstawa wymiaru składek

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż:

 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób opłacających mały ZUS,
 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez GUS dla przedsiębiorców podlegających pod duży ZUS.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosi 2 100 zł, co oznacza że minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych przedsiębiorców stanowi kwota 630,00 zł.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne zostało ogłoszone przez ZUS jako 4 443,00 zł, zatem minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 roku dla pozostałych osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze wynosi 2 665,80 zł.

Jak obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne?

Tak jak wspomniałam przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty. Ich wysokości wyrażone są w formie stopy procentowej, która jest taka sama dla wszystkich osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Stopy procentowe składek społecznych dla przedsiębiorców wynoszą:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52 % podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie rentowe – 8,00% podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie wypadkowe – 1,8%* podstawy wymiaru, od kwietnia 2018 stawka na ubezpieczenie wypadkowe została obniżona do 1,67 %
 • ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45% podstawy wymiaru.

Stopa procentowa składki na Fundusz Pracy to 2,45% podstawy wymiaru.

*Składka na ubezpieczenie wypadkowe uzależniona jest od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez płatnika. Aktualnie stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do tego ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób wynosi 1,80 %. Dla pozostałych firm wartość tej składki ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych, należy ona do przedziału od 0,40% do 8,12% i jest uzależniona od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń występujących u danego płatnika.

składki ZUS w 2018 roku

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2018 roku – mały ZUS

Nowi przedsiębiorcy spełniający warunki:

 • nie posiadali firmy przez ostatnie 60 miesięcy,
 • nie wykonują w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy czynności o tym samym charakterze, jak te które wykonywali dla niego na etacie przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,

mają prawo do opłacania składek na preferencyjnych warunkach przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności.

Składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających preferencyjny ZUS w 2018 roku wynoszą odpowiednio:

 • 122,98 zł – składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • 50,40 zł – składka na ubezpieczenie rentowe,
 • 15,44  – składka na ubezpieczenie chorobowe,
 • 11,34 zł – składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne, bez dobrowolnej składki chorobowej w 2018 roku wynosi 184,72 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne wliczając dobrowolną składkę chorobową w 2018 roku to 200,16 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2018 roku – duży ZUS

Osoby prowadzące działalność, którym nie przysługuje mały ZUS zobowiązane są do opłacania znacznie wyższych składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwoty tych składek w odniesieniu do dużego ZUS-u wynoszą odpowiednio:

 • 520,36 zł – składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • 213,26 zł – składka na ubezpieczenie rentowe,
 • 65,31 zł – składka na ubezpieczenie chorobowe,
 • 47,98 zł – składka na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 65,31 zł – składka na Fundusz Pracy.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne wliczając składkę na FP, ale bez dobrowolnej składki chorobowej w 2018 roku to 846,91 zł.

Suma składek na ubezpieczenia społeczne wliczając składkę na FP i dobrowolną składkę chorobową w 2018 roku wynosi 912,22 zł.

Maksymalna podstawa wymiaru składek

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zwiększyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jednak maksymalnie do 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez GUS. Takie ograniczenie dotyczy zarówno przedsiębiorców opłacających mały jak i duży ZUS. W 2018 roku maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 11 107,50 zł.

Regulowanie wyższych zobowiązań do ZUS-u ma wpływ między innymi na wysokość emerytury oraz w razie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu także na wartość świadczeń (zasiłku chorobowego i macierzyńskiego). Szczególnie w przypadku planowanej ciąży warto rozważyć zadeklarowanie wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (nie można zwiększyć wyłącznie składki chorobowej). Dzięki temu kobieta prowadząca działalność otrzyma wyższy zasiłek macierzyński.

Planujesz ciążę? Dowiedz się jak otrzymać 73 000 zł zasiłku macierzyńskiego

Składka zdrowotna w 2018 roku

Wysokość składki zdrowotnej w 2018 roku wynosi 319,94 zł. Stopa procentowa tej składki stanowi 9% podstawy wymiaru. Trzeba mieć na uwadze, że odliczyć od podatku możemy tylko 7,75% podstawy wymiaru tej składki, czyli 275,51 zł.

Suma składek społecznych i składki zdrowotnej dla osób podlegających pod mały ZUS wynosi:

 • 520,10 zł  (z dobrowolną składką chorobową),
 • 504,66 zł (bez składki chorobowej).

Suma składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składki na Fundusz Pracy dla przedsiębiorców opłacających duży ZUS to:

 • 1232,16 zł (z dobrowolną składką chorobową),
 • 1166,85 zł (bez składki chorobowej).

Dowiedz się więcej o składce zdrowotnej w 2018 roku

Jeden rachunek do ZUS – zmiany w 2018 roku!

Przy regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne trzeba mieć na uwadze, że od stycznia 2018 roku zmieniły się numery kont. Dla każdego płatnika został wygenerowany indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat. 

Zapłata składek ZUS na jeden rachunek od 2018 roku!

Pierwsza składka w nowej wysokości należna jest za styczeń 2018 roku. Termin jej zapłaty mija z dniem 10/15 lutego 2018 roku.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.