Nowe obowiązki związane z kasą fiskalną


6 czerwca 2019 2 min. czytania

Od 1 lipca 2019 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Jakie nowe obowiązki związane z kasą fiskalną nakłada nowe rozporządzenie na przedsiębiorców.

Nowe obowiązki związane z kasą fiskalną

Podatnik, który dokonuje ewidencji transakcji przy zastosowaniu kasy fiskalnej musi pamiętać o nowych obowiązkach związanych z kasą fiskalną. Od 1 lipca br przedsiębiorca zatrudniający pracownika, ma obowiązek zapoznać go z informacją o zasadach ewidencji transakcji na kasie fiskalnej. Czyli z zasadami prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
Dodatkowo od nowego pracownika, przedsiębiorca musi uzyskać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Obowiązek zapoznania z zasadami ewidencji oraz uzyskanie oświadczenia tyczy się pracowników, którzy będą korzystać z kasy fiskalnej.
Kolejną zmianą w zasadach ewidencji jest prawidłowe przypisanie stawek VAT do właściwej litery. Wyświetlacz kasy fiskalnej powinien być umieszczony w miejscu umożliwiającym nabywcy odczytu wyświetlanych danych. W związku z wprowadzeniem nowych oznaczeń, podatnik ma obowiązek zweryfikować, czy do stawek VAT przypisane są właściwe oznaczenia. Obecnie stosowane oznaczenia od „A” do „G” można stosować do 31 lipca 2019 roku. Warto więc pamiętać by wcześniej zarezerwować czas autoryzowanego serwisanta, na dokonanie zmian oznaczeń w kasie fiskalnej.
obowiązki związane z kasą fiskalną

Oznaczenia literowe

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 5 podatnik dokonujący ewidencji na kasie fiskalnej przypisuj oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług. Stawki należy przyporządkować w następujący sposób:

  • „A” – należy przypisać do stawki podstawowej podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • „B” – należy przypisać do stawki obniżonej podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • „C” – należy przypisać do stawki obniżonej podatku w wysokości 5%,
  • „D” – należy przypisać do stawki obniżonej podatku w wysokości 0%,
  • „E” – przypisujemy do zwolnienia od podatku,
  • do „F” i „G”, należy natomiast przypisać pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Warto zapoznać się też z informacjami na temat kasy fiskalnej online.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu