Jakie są terminy wprowadzenia kas online dla poszczególnych branż?


17 maja 2019 3 min. czytania

Z dniem 01 maja 2019 weszły w życie przepisy wprowadzające rewolucyjne rozwiązania w zakresie możliwości ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas online. Czym są kasy fiskalne? Kto musi posiadać kasę online? Po szczegóły zapraszam do wpisu.

Czym są kasy online?

Kasy online mają różnić się od obecnych kas rejestrujących tym, że umożliwią połączenie i przesyłanie danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane informacje będą zawierały szczegóły o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej takie jak m.in.:

 • podstawa opodatkowania;
 • kwota podatku należnego;
 • stawka podatku;
 • rodzaj towaru/usługi;
 • czas i miejsce instalacji kasy.

Informacje mają być zanonimizowane jeśli chodzi o dane nabywcy. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy:
„Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji.”
Ewidencjonowanie zaliczek na kasie fiskalnej

Czym jest Centralne Repozytorium Kas?

Centralne Repozytorium Kas, do którego mają być przesyłane dane z kas rejestrujących jest systemem teleinformatycznym służącym do:

 • odbierania i gromadzenia danych o sprzedaży i zdarzeniach zapisywanych w pamięci kas rejestrujących, które wystąpiły w trakcie użytkowania kasy takich jak fiskalizacja kasy, zmiana adresu punktu sprzedaży, zmiana stawek podatku, data wykonania przeglądu technicznego;
 • analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;
 • przesyłania poleceń do kas rejestrujących m.in związanych z jej fiskalizacją.

Administratorem danych w Centralnych Repozytorium Kas jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Udostępnia dane ministrowi do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych w zakresie niezbędnym do wykonywanych przez nich obowiązków ustawowych.

Od kiedy kasy online?

Proces przechodzenia z kas z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii na kasy online ma odbywać się będzie w sposób ewolucyjny. Wycofywanie kas fiskalnych „starego” typu z rynku będzie uzależnione od rodzaju kasy oraz branży, w której działa podatnik.
Potwierdzenia na kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii będą ważne do 31 sierpnia 2019. W kasach z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie (np. w razie awarii, zapełnienia pamięci)
Potwierdzenia na kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą ważne do 31 grudnia 2022.
Niektóre branże szczególnie narażone na nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowani sprzedaży zostaną w pierwszej kolejności objęte bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas online. Obowiązek ten będzie dotyczył następujących branż wrażliwych:
Od 01 stycznia 2020:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Od dnia 01 lipca 2020:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od dnia 01 stycznia 2021 do świadczenia usług:

  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu