Co grozi za niewysłanie JPK VAT na czas?


12 marca 2018 3 min. czytania

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem wysyłania do urzędu jednolitego pliku kontrolnego. Pierwszy obowiązkowy JPK_VAT należało wysłać za styczeń w terminie do 25 lutego. Co w sytuacji, gdy podatnik zapomniał złożyć wymagany dokument w urzędzie? Jakie grożą konsekwencje za niezłożenie JPK w terminie?

Czynny żal – kiedy składamy?

Pojęcie czynnego żalu wynika bezpośrednio z art. 16 § 1 kodeksu karno skarbowego. Zgodnie z podanym paragrafem nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Aby złożenie czynnego żalu okazało się skuteczne przedsiębiorca musi złożyć dokument w takim terminie, gdy urząd skarbowy nie posiada jeszcze wiedzy o zawinieniu lub wykroczeniu popełnionym przez podatnika. W przypadku, gdy urząd posiada już informacje dotyczące popełnionego przestępstwa przez przedsiębiorcę, np. w sytuacji niezłożenia deklaracji, to w takim wypadku podatnik nie może skorzystać z instytucji czynnego żalu.

Korekta JPK_VAT – kiedy należy skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

Czynny żal za niewysłanie JPK w terminie

Niezłożenie JPK w terminie – ile wynosi kara

Zgodnie z art. 83 kodeksu karno skarbowego osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Wysokość stawek dziennych w 2018 roku mieści się w przedziale 70 zł – 28 000 zł, natomiast kara grzywny wymierzona wyrokiem sądowym to kwota 700 zł do wartości 20 160 000 zł i jest to maksymalna wysokość kary za popełnienie tego rodzaju przestępstwa.

Czynny żal – czy będzie skuteczny w przypadku niezłożenia JPK?

W kwestii tego zagadnienia również można spotkać się z różnymi spekulacjami.

W przypadku przesyłania obowiązkowego pliku JPK_VAT w terminie z góry ustalonym do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni podatnikowi przysługuje możliwość skorzystania z instytucji czynnego żalu (jest to sytuacja analogiczna jak w przypadku przesyłania np. deklaracji VAT do urzędu skarbowego). Warto jednak pamiętać o tym, że czynny żal powinniśmy złożyć zanim organ podatkowy wezwie nas do wyjaśnienia, z jakiego powodu dokument ten nie został złożony.

Jeżeli jednak chodzi o JPK przesyłane na żądanie urzędu (np. JPK_FA, JPK_WB, JPK_PKPIR), to złożenie czynnego żalu może w tej sytuacji okazać się nieskuteczne. JPK na żądanie przesyłamy organom podatkowym tylko w sytuacji, gdy ze strony urzędu otrzymamy wezwanie do złożenia tego pliku. Zazwyczaj urząd podaje nam dokładną datę, do kiedy należy złożyć JPK na żądanie. W momencie, gdy w podanym terminie nie złożymy JPK, to organ podatkowy już wie o tym, że plik ten nie został przesłany w terminie.

JPK_VAT a zawieszenie działalności gospodarczej

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu