JPK_VAT a zawieszenie działalności gospodarczej

Od stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania JPK_VAT co miesiąc organom podatkowym. Termin ten upływa 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Czy przedsiębiorca, którego działalność jest zawieszona zobowiązany jest do złożenia JPK_VAT za okres zawieszenia firmy?

JPK_VAT – termin złożenia

Od stycznia 2018 roku został wprowadzony dla mikroprzedsiębiorców obowiązek przekazywania organom podatkowym JPK_VAT. Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych podmiotu gospodarczego, w którym znajdują się informacje na temat danych wykazanych w rejestrze sprzedaży i zakupu VAT.

Pierwszy obowiązkowy JPK_VAT mikroprzedsiębiorcy musieli wysłać już za styczeń 2018. Ewidencję sprzedaży i zakupu VAT należy przekazywać co miesiąc w terminie do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Przedsiębiorcy rozliczający się z podatku VAT w okresach kwartalnych w dalszym ciągu mogą pozostać na kwartalnym rozliczeniu, jednak JPK_VAT będą zobowiązani składać co miesiąc.

Korekta JPK_VAT – kiedy należy skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

jpk a zawieszenie dzialalnosci

JPK_VAT a zawieszenie działalności

Przepisy podatkowe w sposób jasny nie regulują obowiązku składania JPK_VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów wydało jednak w tej kwestii komunikat następującej treści: jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

W sytuacji, gdy zawieszenie działalności nastąpiło w trakcie miesiąca, to za ten okres przedsiębiorca będzie zobligowany do złożenia JPK_VAT, jak również deklaracji VAT. Zwolnienie ze złożenia deklaracji jak również jednolitego pliku kontrolnego ma zastosowanie tylko i wyłącznie dla pełnych miesięcy zawieszenia działalności.

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 r.

Kiedy powstaje konieczność złożenia JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności?

Istnieją jednak sytuacje, kiedy podatnik pomimo zawieszenia działalności gospodarczej zobowiązany jest do złożenia JPK_VAT. Zwolnienie ze składania JPK_VAT podczas zawieszonej działalności gospodarczej nie dotyczy:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

JPK – podpis kwotą przychodu w inFakt

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.