Do jakiego wieku możliwe jest wspólne rozliczenie z dzieckiem? Czy podatek liniowy lub ryczałt wyłączają tę możliwość?

Wspólne rozliczenie z dzieckiem jest możliwe dla osoby samotnie wychowującej – pod warunkiem, że dochód dziecka nie przekroczył 3.089 zł za rok podatkowy. Czy w tym przypadku dochód to to samo, co podstawa opodatkowania?

Wspólne rozliczenie z dzieckiem – niższy podatek do zapłaty

Osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać z możliwości rozliczenia się wspólnie z nim, pod warunkiem, że dziecko:

  • nie ukończyło 25 lat
  • kontynuuje naukę
  • nie osiągnęło dochodów podlegających opodatkowaniu wyższych niż 3.089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

W takiej sytuacji podatek wylicza się od połowy dochodów rodzica i mnoży razy 2. Jest to szczególnie korzystne, jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko uzyskała wysokie przychody, wchodzące w drugi próg skali podatkowej.

Ulga na dziecko w PIT za 2015 rok

Z tej możliwości nie mogą skorzystać  osoby, które są opodatkowane liniowo lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych!

Niekorzystny wyrok – wspólne rozliczenie z dzieckiem!

Jak wyliczyć dochód dziecka?

Do tej pory sądy stały na stanowisku, że za dochód dziecka (3.089 zł) uważa się kwotę przychodu pomniejszoną nie tylko o koszty uzyskania przychodu, ale też i inne odliczenia, np. składki na ubezpieczenia społeczne.

W marcu 2016 Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł, że „dochodem” dziecka jest kwota przychodu pomniejszona jedynie o koszty jego uzyskania.

Nie można pomniejszyć go dodatkowo o składki na ubezpieczenie społeczne czy ulgę na Internet! 

Oznacza to, oczywiście, że decyzja działa na niekorzyść podatników. Żeby móc skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia się z podatku, trzeba zwrócić uwagę na kwotę zarobków – muszą być niższe niż do tej pory. Takie podejście dodatkowo zawęzi grono osób mogących skorzystać ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

16 sposobów na ulgi podatkowe

Chcesz rozliczać działalność w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety księgowości elektronicznej.
  • Wystaw e-fakturę przez stronę www lub aplikację na smartfon. Sprawdź, jakie to wygodne.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt ułatwi Ci wybór księgowej lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.