Najważniejsze informacje o umowie o dzieło


21 maja 2019 2 min. czytania

Co charakteryzuję umowę o dzieło? Jakie należności opłacić z tytułu tej umowy? Co jest ważne przy umowie o dzieło? Najważniejsze informacje o umowie o dzieło przedstawiam we wpisie.

Umowa o dzieło

Przy umowie o dzieło mamy zazwyczaj dwie strony umowy – osobę zlecającą i osobę wykonującą dane dzieło. Umowa o dzieło często nazywana jest umową rezultatu, bo ważny jest efekt.

Co do umowy o dzieło, to nie ma obowiązku sporządzania jej w formie pisemnej, ale wg mnie jest to najlepsze dla obu stron.

Wynagrodzenie

Kwotę wynagrodzenia można konkretnie wskazać w umowie, ale można także uzależnić ją od jakiś czynników. Przykładowo można zastrzec, że za dzieło z wadami nie przysługuje wynagrodzenie.

Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek.

Czy mogę podzlecić komuś wykonanie dzieła?

Tak, ale osoba zamawiająca musi na to wyrazić zgodę. Oczywiście w umowie może zastrzec, że nie zgadza się żeby dzieło wykonywała inna osoba.

Najważniejsze informacje o umowie o dzieło

Podatek i składki ZUS

Z tytułu umowy o dzieło trzeba zapłacić podatek dochodowy. Jeśli osoba która zleca wykonanie zlecenia jest:

Jeśli chodzi natomiast o składki ZUS, to przy umowie o dzieło ich się nie opłaca. Wyjątkiem jest sytuacji, gdy umowa o dzieło podpisywana jest z naszym pracownikiem. Wówczas pracodawca musi ozusować zarówno umowę o pracę, jak i dzieło.

Przykłady – umowa o dzieło

W ramach umowy o dzieło można wykonać np. stronę www, logo firmy, obraz na zamówienie. Ważne jest to, że ma powstać jakiś efekt, samo wykonywanie czynności nie ma znaczenia.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Umowy o dzieło

Czy w umowie o dzieło można wprost wpisać kwotę wynagrodzenia za wykonanie określonego dzieła?

Prawidłowo ! Błędnie

Która z czynności może być przedmiotem umowy o dzieło?

Prawidłowo ! Błędnie

Pan Tomasz ma pracownika. Dodatkowo podpisuje z nim umowę o dzieło. Czy z tytułu tej umowy trzeba zapłacić składki ZUS?

Prawidłowo ! Błędnie

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu