Kiedy najemca lokali nie musi posiadać kasy fiskalnej?

W związku ze zmianami, jakie weszły w życie w 2015 roku, powodującymi znaczny spadek liczby osób uprawnionych do zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych, wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy musi ją obecnie posiadać. W artykule zajmiemy się przede wszystkim wynajmem lokali użytkowych i mieszkań.

Najem i kasa fiskalna – kiedy można jej uniknąć

Przepisy VAT a najem

Zgodnie z przepisami o VAT osoby dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych.

15 pytań o kasę fiskalną w firmie

Oznacza to, że wynajem dla osób prywatnych obliguje do stosowania urządzenia rejestrującego.

Kiedy wynajem mieszkania w całości jest kosztem firmowym?

Najem i kasa fiskalna – zwolnienie z obowiązku posiadania

Od powyższej zasady istnieje jednak szereg wyjątków, które należy spełnić, aby uniknąć obowiązku posiadania kasy fiskalnej:

  • W pierwszej kolejności przepisy mówią o zwolnieniu podmiotowym w sytuacji, kiedy obroty nie przekroczyły 20 tys. zł. Oznacza to, że jeśli przychody z wynajmu dla osób prywatnych nie przekroczyły podanej kwoty, to nie powstaje obowiązek zakupu kasy. W przypadku, kiedy najem został rozpoczęty w trakcie roku, limit zmniejsza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia najmu.
  • Kolejnym zdarzeniem umożliwiającym zwolnienie z konieczności posiadania kasy jest dokumentowanie najmu poprzez regularne wystawianie faktur najemcom. Najczęściej są to faktury wystawiane za okresy miesięczne.
  • Ostatnim warunkiem jest pobieranie opłat za najem w formie przelewu na rachunek bankowy – nie ma bowiem przymusu posiadania kasy fiskalnej w przypadku, kiedy wynajmujący wpłaca należność za wynajem na konto. Przelew za najem musi być opisany w sposób rzetelny, to znaczy powinien określać „jakiej konkretnie czynności dotyczy”.

Aby uniknąć obowiązku posiadania kasy fiskalnej przez właścicieli lokali, wystarczy spełnić tylko jeden z powyższych warunków.

Wynajem turystyczny a kasa fiskalna

Najem prywatny i działalność gospodarcza – jak to się łączy?

W przypadku osoby, która jednocześnie zarabia na najmie prywatnym i prowadzi własną firmę, pojawia się pytanie o to, czy dochody te należy w jakiś sposób łączyć.

Owszem – oznacza to, że jeśli zsumowanie obu dochodów (pod warunkiem, że firma świadczy usługi na rzecz osób prywatnych i korzysta ze zwolnienia z tytułu nie przekroczenia wspomnianych 20 tys. zł rocznie) spowoduje przekroczenie limitu 20 tys. zł, przedsiębiorca musi zakupić i używać kasę fiskalną.

Ma na to 2 pełne miesiące – po tym czasie konieczne staje się wystawianie paragonów.

Jak rozliczać przychody z najmu i podnajmu

Trzeba także rozważyć, czy sam najem prywatny ze względu na np. swoją skalę i uzyskiwane zarobki nie stał się już działalnością gospodarczą.

Co grozi za zarabianie bez zakładania firmy?

Jeśli masz pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące rozliczania przychodów z najmu przy pomocy kasy fiskalnej, zostaw nam wiadomość – do dyspozycji pozostaje adres e-mail: info@infakt.pl.