Ile VAT można odliczyć od zakupu motoroweru lub skutera?

Każdy przedsiębiorca potrzebuje środka transportu, którym może dojechać do pracy, kontrahenta czy na spotkanie firmowe. Motorower w firmie czy modny ostatnio skuter elektryczny – warto rozważyć taką alternatywę.

Motorower w firmie – definicja

Ze względu na brak uregulowań dotyczących definicji motoroweru w przepisach podatkowych, musimy sięgnąć dalej, a mianowicie do prawa o ruchu drogowym.

Motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy, zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Jeżeli pojazd, którego zakup planujemy, spełnia powyższe warunki, możemy potraktować go jak motorower zarówno dla celów rozliczeń podatku dochodowego, jak i podatku VAT.

Motorower w firmie – korzyści finansowe

Korzyści, jakie daje poruszanie się na motorowerze, to:

 • oszczędność pieniędzy – wydatki związane z paliwem są niższe niż przy tradycyjnym pojeździe osobowym,
 • oszczędność czasu – o ile łatwiej dostać się na drugi koniec zakorkowanego miasta motorowerem niż samochodem,
 • łatwość w znalezieniu miejsca parkingowego,
 • możliwość jednorazowej amortyzacji, która nie dotyczy samochodów osobowych,
 • odliczenie 100% VAT od zakupu jednośladu i innych wydatków z nim związanych.

Motorower może być alternatywą dla tradycyjnego samochodu osobowego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by stał się uzupełnieniem dla firmowego samochodu.

Poza sezonem warunki atmosferyczne nie zawsze pozwalają na przemieszczanie się jednośladem. Przewiezienie zakupionych towarów czy materiałów jest niemożliwe przy użyciu motoroweru. Spotkanie z partnerem biznesowym to często konieczność użycia samochodu, chociażby ze względu na prestiż.

To tylko przykładowe argumenty, jakich można użyć w celu udowodnienia, że w firmie poza motorowerem (który przynosi wiele korzyści z punktu widzenia oszczędności pieniędzy i czasu) niezbędny jest również samochód.

Posiadanie samochodu firmowego nie musi wykluczać zakupu motoroweru i odwrotnie. Istotna jest bowiem racjonalnie i gospodarczo uzasadniona potrzeba posiadania obu składników majątku. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych.

Środki transportu w kosztach działalności

Pojazd w firmie a odliczenie VAT od zakupu i kosztów eksploatacyjnych

Przepisy dotyczące odliczenia VAT od pojazdów są bardzo restrykcyjne. Mając samochód z rodzajem dysponowania mieszanym czynni podatnicy VAT odliczą tylko 50% VAT od zakupu, wydatków eksploatacyjnych i paliwa, nawet jeśli pojazd ma służyć działalności opodatkowanej.

Samochód do użytku mieszanego a koszty

Z kolei użytek firmowy stwarza obowiązek udowodnienia, że nie zachodzi nawet możliwość potencjalnego użycia go w celach prywatnych. Konieczność spełnienia dodatkowych wymogów, takich jak:

 • ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT,
 • zgłoszenie samochodu do urzędu skarbowego na druku VAT-26,
 • sporządzenie regulaminu zawierającego zasady używania pojazdu w działalności

może odstraszyć niejednego przedsiębiorcę od pokusy odliczenia 100% VAT.

Odliczanie 100% VAT od samochodu firmowego

Optymalnym rozwiązaniem może być zakup… motoroweru

W rozumieniu ustawy o VAT motorower nie jest pojazdem samochodowym. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo odliczać 100% VAT od jego zakupu i dalszych wydatków związanych z jego eksploatacją.

Przepisy nie przewidują bowiem żadnych ograniczeń i limitów w tym zakresie.

Motorower w firmie jako środek trwały

Motorower powinien zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jeżeli jego wartość przekracza 3500 zł. Natomiast, jeżeli oscyluje pomiędzy 1500 zł a 3500 zł, mamy obowiązek ująć go w ewidencji wyposażenia.

Z kolei, gdy wartość jest niższa od 1500 zł, nie trzeba wprowadzać go do żadnej ewidencji.

Pomimo braku obowiązku ujęcia składnika majątku w ewidencji, w przypadku zakupu motoroweru warto to rozważyć, jeżeli przewidywany okres używania go w firmie jest dłuższy od 12 miesięcy.

Późniejsze wydatki na paliwo, części serwisowe czy naprawę łatwo będzie bowiem uzasadnić przed urzędem skarbowym.

Motorower został ujęty w Klasyfikacji Środków Trwałych w podgrupie 74 Pojazdy mechaniczne. Symbol KŚT to 740.

Rodzaj ten obejmuje:

 • motocykle i skutery, włącznie z przyczepami pasażerskimi,
 • motocykle i riksze towarowe, włącznie z przyczepami ciężarowymi.

Obiektem jest poszczególny pojazd mechaniczny wraz z normalnym wyposażeniem.

Jak amortyzować motorower w firmie?

Gdy zdecydujemy się wprowadzić majątek firmowy do ewidencji środków trwałych, trzeba podjąć decyzję co do metody amortyzacji.

Gdy wybierzemy liniową metodę amortyzacji, koszt związany z zakupem motoroweru zostanie rozłożony w czasie. Stawka amortyzacyjna przydzielona dla motoroweru to 20%.

Pierwszy odpis amortyzacyjny należy dokonać w miesiącu następującym po przyjęciu go do używania. Oznacza to, że przy zastosowaniu amortyzacji liniowej nasz motorower zostanie całkowicie umorzony (czyli ujęty w kosztach) w ciągu 5 lat.

Pierwszą opcją na skrócenie tego czasu jest zastosowanie podwyższonej stawki amortyzacji w wysokości 40%. Można to zrobić pod warunkiem, że nasz motorower był używany przez poprzedniego właściciela przez okres przynajmniej 6 miesięcy (i oczywiście jesteśmy w stanie to udowodnić w razie ewentualnej kontroli urzędu skarbowego).

Oznacza to, że czas odpisów amortyzacyjnych, a tym samym pełnego umorzenia środka trwałego, skróci się o połowę, czyli wyniesie 2,5 roku.

W związku z tym, że motorower nie jest pojazdem osobowym, mamy też możliwość dokonania amortyzacji jednorazowej. Motorower o wartości poniżej 3500 zł zamortyzujemy jednorazowo bez żadnych dodatkowych warunków.

Natomiast, jeżeli jego wartość jest wyższa, prawo to przysługuje tylko przedsiębiorcom, którzy spełniają jeden z następujących warunków:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności w danym roku podatkowym,
 • posiadanie statusu małego podatnika (przedsiębiorcy, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 euro).

Trzeba jednak mieć na uwadze, że jednorazowych odpisów amortyzacyjnych można dokonać tylko do wysokości limitu wynoszącego równowartość w złotych 50 000 euro.

Gdy wybierzemy jednorazową amortyzację nasz nowy środek transportu będzie w całości ujęty jako koszt uzyskania przychodów w miesiącu, w którym przyjęliśmy go do używania.

Trzeba pamiętać, że to przedsiębiorca decyduje, która metoda będzie dla niego najkorzystniejsza.

Jeżeli przykładowo kończy się rok i szacuje spory podatek do zapłaty, warto skorzystać z jednorazowego ujęcia w kosztach (o ile spełnione są powyższe warunki).

Amortyzacja jednorazowa sposobem na niepłacenie podatku

Z kolei, gdy wie, że w danym roku dochód będzie ujemny, lepszym rozwiązaniem może okazać się stopniowe rozłożenie kosztów na kilka lat.

Kask, odzież ochronna a podatki

Kask i ochronna specjalistyczna odzież niezbędna dla bezpieczeństwa, gdy poruszamy się jednośladem, jest uznawana przez ograny podatkowe za wydatek o charakterze prywatnym.

Ustawodawca argumentuje swoje stanowisko tym, że wszelkie akcesoria motocyklowe tego typu (rękawiczki, kurtki, spodnie, buty) nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Trzeba pamiętać, by nie wprowadzać ich do PKPiR ani rejestru zakupów VAT.

Chcesz rozliczać środki transportu w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.