„Mały ZUS” od 01 stycznia 2019


28 grudnia 2018 2 min. czytania

Od przyszłego roku niektórzy przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z tzw. „małego ZUSu”, o czym pisaliśmy wielokrotnie na blogach inFaktu. Znany już jest współczynnik potrzebny do wyliczenia podstawy wymiaru składek na 2019 rok. Po szczegóły zapraszam do niniejszego wpisu.

Jaki współczynnik na „mały ZUS” w 2019?

W dniu 12 grudnia 2018 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym ogłosił, iż współczynnik stosowany przy ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek społecznych dla „małego ZUS” wynosi 0,5083.
Mały ZUS skierowany jest do przedsiębiorców działających na niewielką skalę, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Dla 2018 roku limit ten wynosi 63.000 zł.
Przykład
Pan Jarosław prowadzi działalność gospodarczą od 2004 roku i spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. W 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 62.000 zł. Obliczył, że jego przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 roku wyniósł 5095,89 zł a najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla „małego ZUS” 2.590,24 zł.
(62.000/365)*30 = 5095,89 zł
5095,89 * 0,5083 = 2.590,24 zł
Wyliczona przez Pana Jarosława podstawa wymiaru składek jest niższa o 268,76 zł niż ta, która by go obowiązywała w 2019 roku, gdyby nie skorzystał z ulgi (2.589 zł). Jeśli Pan Jarosław zdecyduje sie skorzystanie z „małego ZUS” zapłaci o 85,04 zł niższe składki społeczne. 
Więcej na temat wyłączeń z małego ZUS lub działalności przez część 2018 można przeczytać w naszych wpisach.

Jak zgłosić zmianę na „mały ZUS”?

Korzystanie z ulgi jest dobrowolne. Aby jednak z niej skorzystać należy złożyć w ZUS następujące dokumenty:

  • ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się na 0510 lub 0512 albo z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się na 0570 lub 0572 jeśli z końcem grudnia 2018 przedsiębiorca kończy okres ulgi „preferencyjnego ZUS”;
  • ZUS ZUA tytułu ubezpieczenia zaczynającym się na 0590 lub 0592.

Do kiedy należy zgłosić zmianę na „mały ZUS”?

Dokumenty ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonych od 01 stycznia 2019 czyli najpóźniej do 08 stycznia 2019. Nieprzekazanie dokumentów w tym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z „małego ZUS” oraz obowiązkiem płacenia składek od podstawy 2.859 zł.
W pozostałych przypadkach dokumenty wyrejestrowujące oraz zgłoszeniowe należy zgłosić w ciągu 7 dni liczonych od pierwszego dnia:

  • prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
  • w którym przedsiębiorca będzie spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. gdy w trakcie roku skończył sie okres preferencyjnych składek).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu