Działalność przez część 2018 roku – czy mogę w 2019 r. opłacać ZUS od przychodu?

Pan Tomasz założył działalność w trakcie 2018 r. i zastanawia się, czy będzie mógł opłacać w 2019 r. ZUS od przychodu. Z kolei Pani Wanda przez część roku miała zawieszoną działalność i też nie jest pewna, czy skorzysta z tej ulgi. Jakie informacje powinni sprawdzić Ci przedsiębiorcy, aby stwierdzić czy dotyczy ich ZUS od przychodu?

Wykluczenia

Aby opłacać składki społeczne uzależnione od przychodu należy spełniać szereg warunków. Niespełnienie chociaż jednego z nich – skutkuje wyłączeniem przedsiębiorcy z grupy osób, które mogą płacić ZUS od przychodu.

Mamy limit przychodów (który będzie zmieniał się co roku, bo jest uzależniony od minimalnego wynagrodzenia za pracę), warunek prowadzenia działalności przynajmniej 60 dni, a także jest katalog przedsiębiorców którzy nigdy nie będą mogli skorzystać z ZUS od przychodów.

Działalność przez część 2018 roku – czy mogę w 2019 r. opłacać ZUS od przychodu?

Jak wyżej zaznaczyłam, jednym z warunków koniecznych do skorzystania z ZUS od przychodu w danym roku, jest prowadzenie w poprzednim roku kalendarzowym, działalności gospodarczej przez przynajmniej 60 dni. Pojawiają się zatem pytania:

  • jak liczyć te 60 dni?
  • co gdy działalność była zawieszona?
  • czy założenie działalności w trakcie roku uniemożliwia korzystanie z tej ulgi?

Na te najczęstsze pytania i wątpliwości postaram się odpowiedź, posługując się przykładami.

Przykład 1 – Pani Natalia założyła działalność 2 września 2018 r. i będzie ją wykonywać do końca roku. Oznacza to, że działalność gospodarcza będzie w 2018 r. prowadzona przez 121 dni.

Przykład 2 – Pan Tadeusz rozpoczął prowadzenie działalności 2 listopada 2018 r, czyli w 2018 r. będzie prowadził firmę dokładne 60 dni, czyli może rozważać skorzystanie z ZUS od przychodu.

Osoba która założy działalność 3 listopada 2018 r. lub później, nie będzie mogła w 2019 r. opłacać ZUS od przychodu.

Działalność przez część 2018 roku - czy mogę w 2019 r. opłacać ZUS od przychodu

Przykład 3 – Pani Krystyna prowadzi działalność gospodarczą od 2 lutego 2015 r. W 2018 r. miała zawieszoną działalność gospodarczą od 1 marca do 31 sierpnia. Zatem firma w 2018 r. była prowadzona przez 181 dni.

Przykład 4 – Pan Karol założył działalność gospodarczą 5 maja 2018 r. Następnie została zawieszona na okres od 1 września do 30 listopada 2018 r. i potem cały grudzień firma funkcjonowała. Oznacza to, że Pan Karol prowadził w 2018 r. działalność przez 150 dni.

Uwaga!!!

Jeśli przedsiębiorca w 2018 r. prowadził działalność przez niepełny rok, to wówczas musi pamiętać o proporcjonalnym przeliczeniu limitu przychodów. Dla działalność prowadzonej cały 2018 r. limit wynosi 63 000 zł. Gdy działalność będzie prowadzona pół roku, to limit wyniesie 31 500 zł, a gdy tylko przez jeden kwartał to maksymalny przychód może wynieść  15 750 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu