Jak rozliczyć VAT, gdy firmowy majątek jest sprzedawany, przenoszony do majątku właściciela lub utylizowany?

Wrzucanie w koszty rozmaitych wydatków obniża rzecz jasna podatek dochodowy. Czasami jednak część majątku firmy przestaje być niezbędna i pasowałoby ją z tego majątku wykreślić. Poznajcie 3 proste sposoby jak zlikwidować własność firmy.

1) Przekazujemy majątek firmowy do rąk prywatnych

Majątek firmowy można przenieść do majątku prywatnego przedsiębiorcy (właściciela danej firmy).

W takim przypadku jednoosobowy przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego. Co za tym idzie, gdy wydatek wrzucony w koszty (np. komputer) przestaje być niezbędny w firmie, można go przenieść do majątku prywatnego nie zapisując tego faktu jako przychód.

Niestety, przedsiębiorca powinien wówczas zwrócić państwu część VAT-u, jeśli mógł go wcześniej odliczyć.

Przenosząc majątek firmowy do majątku prywatnego, należy wyliczyć i zapłacić VAT od jego aktualnej wartości rynkowej, o ile w momencie „wrzucania w koszty” przedsiębiorca miał prawo odliczyć VAT od tego wydatku (nie ma znaczenia czy faktycznie zmniejszył kwotę podatku, czy nie). Osoby, które zlecają księgowość powinny po prostu podać księgowym wartość danego przedmiotu, zaś osoby na samodzielnej księgowości muszą wystawić fakturę wewnętrzną, która dokumentuje takie zdarzenie.

2) Sprzedajemy majątek firmowy

Oczywiście, może okazać się, że wrzucone w koszty rower, komórka czy fotel przestały być niezbędne zarówno firmie, jak i przedsiębiorcy jako osobie prywatnej i należy je po prostu sprzedać.

sprzedajemy majątek firmowy

Chcąc sprzedać majątek, właściciel firmy po prostu wystawia fakturę lub rachunek opiewający na kwotę sprzedaży. Jeśli jest VAT-owcem i miał prawo do odliczenia VAT-u w momencie kupna, to wystawia fakturę VAT doliczając odpowiednią kwotę podatku, którą zapisuje się po stronie VAT-u od sprzedaży.

Faktura (lub rachunek) na sprzedawany majątek firmowy traktowana jest jak każda inna sprzedaż, niezależnie od profilu działalności firmy. A zatem należy ją ująć w przychodach (przekazać księgowym) i zapłacić podatek dochodowy.

Oczywiście, sprzedaż majątku firmowego za nierynkową kwotę może wzbudzić podejrzenia urzędników w razie kontroli.

3) Likwidujemy zużyty lub zniszczony majątek firmowy

Majątek firmowy nie zawsze nadaje się do sprzedaży lub przeniesienia w ręce prywatne, gdyż czasami jest zbyt zużyty lub przestarzały. Poza tym, w toku działalności może po prostu ulec zniszczeniu w jakiś inny, losowy sposób, który tak czy inaczej sprawia, że ani sprzedaż, ani przeniesienie do prywatnego majątku nie mają sensu.

W takich przypadkach można przeprowadzić likwidację majątku i nie płacić z tego powodu VAT-u. W przypadku większości składników majątku należy po prostu spisać protokół likwidacji. Natomiast w przypadku takich rzeczy, których nie można tak po prostu wyrzucić na śmietnik (np. sprzęt elektroniczny), należy także posiadać w dokumentacji dowód na to, że zostały oddane do odpowiednich instytucji, np. do skupu elektroniki.