Leasing operacyjny, najem długoterminowy czy kredyt? Porównanie ofert dostępnych na rynku

Leasing operacyjny, najem długoterminowy czy kredyt? Przedsiębiorca decydujący się na pozyskanie nowego pojazdu staje przed wieloma dylematami. Przedstawiamy porównanie kosztów z księgowego punktu widzenia na przykładzie ofert dostępnych na rynku.

Porównanie ofert- szczegółowa analiza wydatków

Przedmiotem porównania będą oferty dostępne w TOYOTA KOBOS:

 1. Leasing STANDARD (leasing operacyjny).
 2. Leasing SMARTPLAN (najem długoterminowy).
 3. Kredyt SMARTPLAN (Toyota Bank).

Wszystkie oferty przygotowane zostały na podobnych parametrach:

 • samochód: Toyota C-HR 1.8 HSD Premium (Biała Perła),
 • cena pojazdu: 89 756, 10 zł,
 • opłata wstępna: 8 975, 61 zł (10% ceny samochodu),
 • okres użytkowania/spłaty: 3 lata

leasing operacyjny, najem długoterminowy czy leasing

Uwaga

Dla przejrzystości obliczeń używamy tylko wartości netto.

Leasing operacyjny – szczegółowe warunki

Umowa leasingu operacyjnego biorąca udział w naszym porównaniu trwa 35 miesięcy. Opłata wstępna to 8 975, 61 zł, następnie wpłacamy 35 rat, każda w kwocie 2 528,58 zł. Później możemy (nie ma takiego obowiązku) wykupić pojazd za cenę 897,56 zł. Zauważmy, że wartość wykupu jest niewielka, co oznacza że nieopłacalnym byłoby zrezygnowanie z tej opcji. Leasing operacyjny zakłada bowiem, że samochód zostanie wykupiony po zakończeniu okresu leasingowania.

Całkowity koszt zakupu i użytkowania pojazdu:

 • 8 975, 61 zł (opłata wstępna) + 35 × 2 528,58 zł  (raty leasingowe) + 897,56 zł (wartość wykupu) = 98 373,47 zł.

Najem długoterminowy – szczegółowe warunki

Umowa najmu długoterminowego będąca przedmiotem porównania trwa 36 miesięcy, przebieg pojazdu to 60 000 km. Wartość opłaty wstępnej wynosi 8 975, 61 zł, później regulujemy 36 rat o wartości 1 167, 82 zł. Po wygaśnięciu umowy możemy oddać pojazd, wymienić go na inny model lub dokonać zakupu. Cena wykupu to aktualna wartość rynkowa samochodu na dany moment.

Całkowity koszt zakupu i użytkowania pojazdu:

 • 8 975, 61 zł (opłata wstępna) + 36 × 1 167,82 zł (czynsz) + 55 000 zł (wartość rynkowa) = 106 017, 13 zł.

Kredyt – szczegółowe warunki

Umowa kredytu w Toyota Bank stanowiąca przykład w naszej symulacji zawierana jest na okres 36 miesięcy. Kwota opłaty wstępnej wynosi 8 975, 61 zł. Następnie należy zapłacić 35 rat w kwocie 1 647, 61 zł i ostatnią znacznie wyższą o wartości 35 902, 44 zł.

Całkowity koszt zakupu i użytkowania pojazdu:

 • 8 975, 61 zł (opłata wstępna) + 35 × 1 647, 61 zł (początkowe raty) + 35 902, 44 zł (ostatnia rata) = 102 544, 40 zł.

Leasing operacyjny, najem długoterminowy czy kredyt? Wnioski z przedstawionej symulacji

Leasing operacyjny opłaca się wtedy, gdy po wygaśnięciu umowy planujemy zakup pojazdu. Ta forma pozyskania samochodu charakteryzuje się bardzo niską ceną wykupu, która stanowi tylko 1 % jego wartości początkowej. Mamy zatem gwarancję, że po zapłacie wszystkich rat leasingowych będzie nas stać na kupno pojazdu, niezależnie od aktualnej sytuacji finansowej firmy. Możemy zauważyć, że w porównywanych ofertach najwyższe raty są przy leasingu, jednak w ostatecznym rozrachunku (porównując sumę poniesionych kosztów zakupu pojazdu) widzimy, że właśnie ten wariant jest ekonomicznie najkorzystniejszy.

Podana wartość rynkowa Toyoty to wartość szacunkowa. Oferta najmu długoterminowego adresowana jest do przedsiębiorców, którym nie zależy na wykupie pojazdu, preferują natomiast elastyczne warunki i możliwość częstej zmiany pojazdów wpływającą na prestiż firmy. Zyskujemy zatem okazję jazdy wybranym modelem samochodu przez określony czas, bez konieczności ponoszenia dużych wydatków. Koszty związane z obsługą są zminimalizowane, a miesięczny czynsz stosunkowo niski w porównaniu z pozostałymi ofertami. Samochód można wymienić na nowszy model już po upływie 2 lat od momentu podpisania umowy, pomijając formalności związane ze sprzedażą poprzedniego. Oferta najmu długoterminowego może być ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników, którym niezbędne są pojazdy firmowe. W takim wypadku firmy często decydują się właśnie na użytkowanie kilku samochodów na podstawie umów najmu długoterminowego, jest to bowiem wygodniejsza forma od leasingu czy kredytu. W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie chciał wykupić pojazd musi zapłacić cenę rynkową, znacznie wyższą od wartości wykupu przy leasingu. Wartość wykupu może się różnić w obu wariantach nawet o kilkadziesiąt procent wartości pojazdu. Całkowity koszt zakupu pojazdu będzie wówczas porównywalny z kredytem.

Zawierając umowę kredytu trzeba zwrócić uwagę na to, że ostatnia rata jest znacznie wyższa od pozostałych, co oznacza że przedsiębiorca powinien przygotować się na zainwestowanie większej ilości gotówki na ostatniej prostej do zostania właścicielem samochodu. Kredyt będzie dobrym rozwiązaniem jeżeli zależy nam na posiadaniu pojazdu na własność i z uwagi na bieżące wydatki lub gorszy okres finansowy w firmie wygodniejsze jest dla nas inwestowanie przez pierwsze 35 miesięcy mniej, a w ostatnim miesiącu gotowi jesteśmy pokryć różnicę. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w ostatecznym rozrachunku jest to oferta droższa od leasingu operacyjnego, dlatego warto zastanowić się czy nie lepiej będzie płacić trochę wyższe raty, a w zamian zaoszczędzić kilka tysięcy złotych (w odniesieniu do ofert stanowiących przedmiot tego porównania oszczędzamy 4 171,49 zł). Kredyt wiąże się też z obniżeniem zdolności kredytowej, co może mieć istotne znaczenie w kontekście planowanych innych inwestycji w firmie.

Różnica pomiędzy kosztami zakupu pojazdu, a jego wartością początkową zarówno przy leasingu operacyjnym jak i przy kredycie jest dodatnia, co jest uzasadnione ekonomicznie i wynika z faktu, że płatność za samochód zostaje rozłożona na 3 lata. Tak jak zostało wspomniane najem długoterminowy opłacalny jest tylko przy założeniu, że przedsiębiorca nie decyduje się na wykup samochodu, dlatego koszty czynszu w trakcie trwania umowy są zdecydowanie niższe od jego wartości (różnica pomiędzy kosztami użytkowania, a wartością początkową samochodu jest ujemna).

Podsumowując możemy stwierdzić, że ze względu na zróżnicowane potrzeby przedsiębiorców (cena końcowa zakupu, okres spłaty, elastyczność umowy, opłata wstępna, kwoty rat, wartość wykupu, możliwość zakupu lub wymiany pojazdu na lepszy model itd.) nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która oferta będzie dla nas najkorzystniejsza. Zawsze warto szczegółowo przeanalizować dostępne opcje w odniesieniu do naszych możliwości finansowych i oczekiwań, a następnie podjąć świadomą decyzję wybierając najlepsze rozwiązanie.

Co jeszcze warto wiedzieć zanim wybierzemy ofertę?

Umowa leasingu, najmu i kredytu zawierana jest na określony okres, razem z nią dostajemy harmonogram spłat rat.

W celu uwydatnienia różnic pomiędzy poszczególnymi ofertami w porównaniu użyte zostały podstawowe warianty, czyli nie zawierające dodatków takich jak serwis, opony, ubezpieczenie, karta paliwowa, jednak z możliwością całodobowego kontaktu z centrum technicznym. Warto mieć na uwadze, że oferta może zostać dostosowana do potrzeb klienta nie tylko przez dodanie dodatkowych produktów, ale też dopasowanie liczby rat i wartości opłaty wstępnej do możliwości finansowych przedsiębiorcy. W takim wypadku kalkulacja warunków finansowych oczywiście ulega zmianie.

W przypadku pytań dotyczących oferty TOYOTA KOBOS zapraszamy do kontaktu.

Auto i kalkulator

Z życia przedsiębiorcy – ile tak na prawdę można zaoszczędzić?

Przedsiębiorca korzystający z usług Biura Rachunkowego inFakt skorzystał z oferty leasingu operacyjnego. Umowa została podpisana w maju 2013 roku. Całkowity koszt użytkowania pojazdu przez 3 lata (włącznie z opłatą wstępną i ceną wykupu pojazdu) wyniósł 121 000 zł. Oczywiście na bieżąco był odliczany podatek dochodowy i podatek VAT, w sumie oszczędność na podatkach wyniosła 34 000 zł. Okazało się zatem, że pojazd ostatecznie kosztował go 87 000 zł.

Po 3 latach leasingowania przedsiębiorca wykupił pojazd na cele prywatne i użytkował go przez 6 miesięcy. Po tym czasie zdecydował się na sprzedaż (jako osoba prywatna) za cenę 84 000 zł. Przedsiębiorca podsumował transakcję w następujący sposób: „Oczywiście były koszty dodatkowe jak opony, ubezpieczenia, paliwo, ale to jest przy każdym samochodzie. Paradoks polega na tym, że jeżdżenie przez 3,5 roku samochodem kosztowało mnie 3 500 zł”.

1. Leasing operacyjny – jak księgować?

Decydując się na leasing operacyjny trzeba mieć na uwadze, że pojazd nie jest naszą własnością tylko środkiem trwałym leasingodawcy. Koszt podatkowy osoby użytkującej pojazd to opłata wstępna i miesięczne raty leasingowe.

Po wykupieniu samochodu staje się on własnością przedsiębiorcy i może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych (wartość wykupu jest amortyzowana).

Wykup pojazdu z leasingu

Przedsiębiorcy decydujący się na wykup samochodu z leasingu powinni przeanalizować czy dokonać wykupu na dane firmowe czy prywatne (o ile podpisana umowa dopuszcza wykup na osobę prywatną). Druga opcja będzie szczególnie korzystna w odniesieniu do planowanej szybkiej sprzedaży samochodu. Przepisy stanowią bowiem, że w przypadku wykupu na osobę prywatną, o ile sprzedaż samochodu nastąpi po upływie 6 miesięcy od wykupu, nie musimy wykazywać przychodu i płacić podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak sprzedać samochód bez podatku już po 6 miesiącach?

Sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym firmy implikuje konieczność zapłaty podatku od dokonanej transakcji.

Sprawdź też jak uniknąć zapłaty podatku przy sprzedaży samochodu firmowego

2. Najem długoterminowy a PKPiR

Najem długoterminowy stał się przedmiotem wielu interpretacji podatkowych z uwagi na niejasne przepisy i różne stanowiska prezentowane przez urzędy skarbowe.

Pierwszym możliwym sposobem ujęcia w PKPiR najmu długoterminowego jest rozliczanie go w sposób przewidziany dla leasingu operacyjnego, ale pod warunkiem że umowę najmu podpisano na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji i suma określonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT równa jest co najmniej wartości początkowej samochodu.

Druga opcja to rozliczenie najmu długoterminowego przy pomocy kilometrówki. Jeżeli pojazd spełnia powyższe warunki prowadzenie kilometrówki będzie opcjonalne, a w przeciwnym wypadku obowiązkowe.
Kilometrówka polega na ewidencjonowaniu pokonanych tras (skąd-dokąd, cel, liczba kilometrów), co obok określonej w przepisach stawki za 1 km przebiegu pojazdu stanowi podstawę do obliczenia limitu rozliczanych wydatków. Faktury dotyczące paliwa i pojazdu można ujmować w PKPiR tylko do wygenerowanego limitu. Nadwyżka przejechanych kilometrów lub nadwyżka wynikająca z faktur kosztowych przenoszona jest na następny okres, aż do końca roku kalendarzowego.

Bardzo istotną cechą najmu długoterminowego jest fakt, że w ramach limitu wydatków nie jest uwzględniany czynsz za najem samochodu. Takie stanowisko urzędów wynika z tego, że ustalony przez kilometrówkę limit kosztów możliwych do rozliczenia nie ma wpływu na opłaty związane z uzyskaniem prawa do korzystania z pojazdu.

3. Kredyt z punktu widzenia księgowości

W przypadku zakupu pojazdu na kredyt, samochód stanowi nasz środek trwały, podlega amortyzacji, czyli jego wartość początkowa jest stopniowo ujmowana w kosztach. Roczna stawka amortyzacji przyporządkowana dla nowych pojazdów osobowych to 20%. Oznacza to, że co miesiąc przez 5 lat będzie księgowany tzw. odpis amortyzacyjny.

Dodatkowo jako koszt można zaksięgować odsetki i prowizje od kredytu.

Kiedy najszybciej rozliczymy wartość pojazdu w kosztach?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przy leasingu operacyjnym znaczna część wartości samochodu zostanie ujęta w kosztach firmowych już w ciągu 3 lat (amortyzowana jest tylko kwota wykupu, pod warunkiem wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych). Ze względu na 20% roczną stawkę amortyzacji, pojazd kupiony na kredyt będzie rozliczany aż 5 lat (co miesiąc w PKPiR ujmowana jest taka sama kwota odpisu amortyzacyjnego). Wybierając najem długoterminowy przez 3 lata rozliczamy w kosztach czynsz za najem, a dopiero po wykupie będziemy mogli amortyzować wartość rynkową samochodu (wartość wykupu).

Oznacza to, że dla przedsiębiorców którym zależy na wygenerowaniu jak największych kosztów firmowych w jak najkrótszym czasie, najlepszą opcją będzie leasing operacyjny.

VAT a samochód osobowy

W przypadku pojazdów osobowych przedsiębiorcy mają zazwyczaj możliwość odliczenia 50% VAT, pozostałe 50% tego podatku ujmowane jest w kosztach wraz z kwotą netto (rodzaj dysponowania mieszany). Osoby chcące używać pojazd tylko i wyłącznie w celach firmowych, o ile nie zachodzi nawet potencjalne użycie samochodu prywatnie, po dopełnieniu dodatkowych formalności mają prawo odliczać 100% VAT (rodzaj dysponowania firmowy). Trzeba wówczas zgłosić samochód do urzędu skarbowego na druku VAT-26, sporządzić regulamin pojazdu i prowadzić kilometrówkę dla celów VAT.

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie materiałów TOYOTA KOBOS.

Załączamy również przygotowane przez wiceprezesa inFakt Sebastiana Bobrowskiego porównanie kosztów związanych z dwoma pojazdami użytkowanymi na podstawie leasingu operacyjnego.

Porównanie kosztów dwóch pojazdów w leasingu przez okres 3 lat

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.