Kwoty wolne od potrąceń w 2018 roku


31 października 2017 2 min. czytania

Od czego zależne są kwoty, które mogą zostać potrącone pracownikowi? Jaka jest ich wysokość? Na jakim poziomie będą kwoty wolne od potrąceń w 2018 roku?

Kwoty wolne od potrąceń w 2018 roku 00.11.30

Informacje ogólne

Dokładne informacje w zakresie ochrony wynagrodzenia za pracę oraz wyjaśnienia w kwestii potrąceń zostały opisane tutaj. Ogólnie należy pamiętać, że wysokość potrąceń z wynagrodzenia pracownika zależna jest od wysokości wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku kwota ta jest na poziomie 2100 zł brutto.

W zależności od sytuacji, kwoty wolne od potrąceń określone są na różnym poziomie. Ogólnie chronione może być :

  1. minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  2. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1,
  3. 80% wynagrodzenia określonego w pkt 1,
  4. 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1.

Kwoty wolne od potrąceń w 2018 roku

Wyliczenia dla pracownika pełnoetatowego zamieszczam w poniższej tabelce. Sposób wyliczania kwot netto, gdy mamy podaną kwotę brutto opisywałam już wcześniej.

2100 zł brutto – minimalne wynagrodzenie za pracę
KUP – 111,25 KZM – 46,33 KUP – 111,25 KZM – 0 KUP – 139,06 KZM – 46,33 KUP – 139,06 KZM – 0 KUP – 0 KZM – 46,33 KUP – 0 KZM – 0
100 % po odliczeniu składek społecznych, KUP i KZM
1530 1483 1535 1488 1510 1463
90 % po odliczeniu składek społecznych, KUP i KZM
1383,11 1337,11 1388,11 1342,11  1363,11 1317,11
80 % po odliczeniu składek społecznych, KUP i KZM
1237,20  1191,20  1242,20  1195,20 1217,20 1170,20 
75 % po odliczeniu składek społecznych, KUP i KZM
1163,75 1117,75  1168,75 1122,75  1143,75 1097,75

KUP – to koszty uzyskania przychodu pracownika, mogą wynosić 111,25 zł, 139,06 zł lub 0zł
KZM – kwota zmniejszająca podatek, może wynosi 46,33 zł lub 0 zł (więcej informacji w tym temacie tutaj).

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu