Kto płaci zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? ZUS czy pracodawca?


10 września 2018 4 min. czytania

Następuje rozwiązanie umowy o pracę lub terminowa umowa o pracę ulega wygaśnięciu. Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Co dzieje się po ustaniu zatrudnienia? Kto płaci zasiłek po ustaniu zatrudnienia? Po wyjaśnienie zapraszamy do opracowania.

Sytuacje kiedy pracownik i pracodawca się rozstają

Umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Natomiast do jej rozwiązania może dojść na skutek:

 1. porozumienia stron,
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 4. z upływem czasu, na który była zawarta.

Niezależnie od tego, w jaki sposób umowa zostanie rozwiązana, to kwestia opłacania zasiłku w trakcie i po ustaniu zatrudnienie będzie wyglądać tak samo.
Dodam jeszcze, że co do zasady pracodawca w czasie trwania choroby pracownika, nie może go zwolnić. Może być natomiast taka sytuacja, że umowa ma zostać rozwiązana/wygasnąć za miesiąc, a pracownik w tym okresie zachoruje.
Od każdej zasady zazwyczaj mamy wyjątek i nie inaczej jest w tym przypadku. Mianowicie pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracownik choruje i jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa:

 1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u niego krócej niż 6 miesięcy,
 2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u niego co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Kto płaci zasiłek po ustaniu zatrudnienia?

Kto płaci za chorobę podczas zatrudnienia?

Za pierwszy 33 dni kalendarzowe lub 14 dni – w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe. Ten składnik pensji pracownika zawsze wypłacany jest przez pracodawcę.
Począwszy od 34 lub 15 dnia wypłacany jest zasiłek chorobowy. Płatnikiem zasiłku jest:

 1. płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za:
  • ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonych prowadzącym pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonych będącym duchownymi,
  • osoby uprawnione do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonych podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.
Umowa o pracę stanowi tytuł do ubezpieczenia chorobowego, a zatem daje prawo do zasiłku. A co dzieje się gdy umowa się kończy, a wraz z nią podleganie pod ubezpieczenie?

Kto płaci zasiłek po ustaniu zatrudnienia?

Warto zacząć od tego, że po ustaniu zatrudnienia nigdy nie jest wypłacane wynagrodzenie chorobowe. Świadczenie dla byłego pracownika może przejąć ZUS i jest ono zawsze zasiłkiem, nawet jeśli w danym roku nie minęło 33 dni lub 14 dni choroby. Poniżej przedstawię dwie sytuacje, w których były pracownik może zwrócić się do ZUS o wypłatę zasiłku.

Kontynuacja niezdolności do pracy

Jeśli choroba występuje w czasie trwania zatrudnienia – podlegania pod ubezpieczenie chorobowe i jest kontynuowana po jej zakończeniu, to pracodawca wypłaca wynagrodzenie, jeśli jest należne. A za pozostałe dni niezdolności do pracy, do dnia zakończenia stosunku pracy wypłacany jest zasiłek. Oczywiście może być też tak, że zostanie wypłacone wyłącznie wynagrodzenie chorobowe, a po zakończeniu umowy rozważana będzie kwestia zasiłku.

Niezdolność powstaje po ustaniu zatrudnienia

Może zdarzyć się też tak, że pracownik nie zgłosi do końca trwania umowy że jest chory. Wówczas, jak wskazuje ustawodawca – zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu