Kto i na jakich zasadach opłaca składki na Fundusz Solidarnościowy?

Przedsiębiorcę często zastanawia, co kryje się pod skrótem „FS” w składkach na ubezpieczenie ZUS. Są to tak zwane składki na Fundusz Solidarnościowy. Czym on jest i na jakich zasadach należy go opłacać? Poniższy artykuł pozwoli rozwiać te wątpliwości.

Czym jest Fundusz Solidarnościowy?

Fundusz Solidarnościowy jest państwowym funduszem celowym, który funkcjonuje od 1 stycznia 2019 r. Celem funduszu jest udzielenie wsparcia:

 • społecznego, zawodowego oraz finansowego osobom niepełnosprawnym; 
 • finansowego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; 
 • finansowego emerytom i rencistom. 

Jego najważniejszym założeniem jest poprawa komfortu życia osób niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów. Przekłada się to na realizowanie zadań w ramach polityki społecznej naszego państwa. 

Jest on zasilany z następujących źródeł:

 • obowiązkowej składki na fundusz;
 • daniny solidarnościowej;
 • innych źródeł: np. opłaty dodatkowe nakładane przez ZUS czy odsetki.
box-icon

Ciekawostka

Danina solidarnościowa jest to tzw. „podatek dla najbogatszych”. Jest to dodatkowe obciążenie, które wynosi 4% od nadwyżki uzyskanych dochodów ponad kwotę 1 mln zł. Wysokość daniny należy określić na podstawie zeznania rocznego za dany roku podatkowy i wykazać w osobnej deklaracji do 30 kwietnia.

Kto ma obowiązek płacić składki na Fundusz Solidarnościowy?

Przepisy nakładają obowiązek regulowania składek na Fundusz Solidarnościowy na wszystkich podatników, którzy płacą składki na Fundusz Pracy. Oznacza to, że podlegają pod nią:

 • przedsiębiorcy, którzy opłacają tzw. pełne składki na swoje ubezpieczenie;
 • przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę za kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia. 

Co ważne do składki na Fundusz Solidarnościowy mają zastosowanie te same zasady rozliczania oraz zwolnienia, które obowiązują w odniesieniu do składek na Fundusz Pracy.

Kto może skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek na Fundusz Solidarnościowy? 

Przepisy dają prawo do skorzystania ze zwolnienia w opłacaniu składek na Fundusz Solidarnościowy w sytuacji, gdy:

 • przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej i korzysta z ulgi na start oraz z ZUS preferencyjnego;
 • przedsiębiorca zatrudnia: 
  • pracownika na podstawie umowy zlecenie;
  • pracownika, który wrócił z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego – wówczas zwolnienie przysługuje przez okres kolejnych 36 miesięcy;
  • bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy, który nie ukończył 30 roku życia lub miał więcej niż 50 lat – zwolnienie przysługuje przez okres 12 miesięcy; 
  • pracownika, który przekroczy określony pułap wieku – dla kobiet jest to 55 rok życia, dla mężczyzn 60 rok życia;
  • pracownika, który zarabia brutto mniej niż minimalne wynagrodzenie – w 2022 r. jest to kwota 3010 zł.

Wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy

Co najważniejsze składka na Fundusz Solidarnościowy została wydzielona ze składki na Fundusz Pracy. Przed wprowadzeniem przepisów dotyczących funduszu solidarnościowego składka na Fundusz Pracy wynosiła 2,45%. Obecnie jest to wartość 1%, natomiast pozostałe 1,45% jest przekazywane na rzecz Funduszu Solidarnościowego. W efekcie płatnicy składki nie są obciążeni dodatkowymi kosztami. 

Zasady rozliczania

Składki na Fundusz Solidarnościowych opłaca się analogicznie do składek na Fundusz Pracy. Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek ich comiesięcznego naliczenia i wykazania w deklaracji ZUS DRA, a następnie zapłaty w ustalonym terminie. Dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy opłacają składki za siebie oraz także za swoich pracowników, termin na złożenie deklaracji DRA oraz zapłatę składki upływa 20. dnia następnego miesiąca. 

box-icon

Ważne zmiany

Składkę na Fundusz Solidarnościowy w deklaracji DRA wykazujemy w jednej pozycji z Funduszem Pracy. Natomiast to na ZUS ciąży obowiązek dokonania podziału otrzymanych środków.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu