Faktoring czyli ochrona płynności finansowej firmy bez brania kredytu

Przez wiele lat wśród przedsiębiorców panowało przekonanie, że jedynym skutecznym wsparciem finansowym dla biznesu jest kredyt, a faktoring jest nieosiągalny, a nawet droższy. Jak jest naprawdę i dla kogo przeznaczony jest faktoring?

Dotychczasowe badania Narodowego Funduszu Gwarancyjnego (NFG) wskazują, że 42,1% przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wciąż chętniej sięga po kredyt niż po inne instrumenty finansowe. Całe szczęście znajomość faktoringu i płynących z niego korzyści z roku na rok się poprawia. Warto poznać bliżej to narzędzie i przekonać się, że faktoring jest jedną z najkorzystniejszych opcji finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw, a dodatkowo wybór tej usługi może przynieść firmie wiele oszczędności.

Czym jest faktoring?

Jak pokazują badania NFG, co piąty przedsiębiorca (21,4%) nie wie nic na temat faktoringu. Na początek warto więc wyjaśnić, czym w ogóle jest faktoring.

Faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych faktur przedsiębiorcy, należnych mu od kontrahentów, za wykonaną usługę bądź sprzedany towar. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje pieniądze szybciej niż normalnie musiałby na nie czekać. Innymi słowy – faktoring to błyskawiczna zamiana faktur na gotówkę. W przypadku eFaktoringu dostępnego w inFakcie przy współpracy z naszym partnerem NFG przedsiębiorca zyskuje środki na konto już w 5 minut, co przy problemie odroczonych płatności i opóźnień w regulowaniu zobowiązań – wydaje się wręcz oczekiwanym rozwiązaniem. Tym samym faktoring jest najszybszym, najskuteczniejszym instrumentem ochrony płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Faktoring istotnie pomaga zachować płynność finansową i skutecznie ogranicza ryzyko niewypłacalności spowodowane przez faktury z odroczonym terminem płatności. Wspiera zarówno bieżącą działalność przedsiębiorstwa, jak i jego rozwój. Uwalnia środki zamrożone w nieopłaconych jeszcze fakturach, przez co otrzymujesz je szybciej, niż musiałbyś czekać na zapłatę od kontrahenta. 

Instrumentów finansowych, którymi w obrocie gospodarczym można się posłużyć do budowania płynności finansowej jest bardzo wiele – kredyt, pożyczka, dotacje, reasekuracje, obligacje itp. Dlaczego w takim razie faktoring – w czym tkwią jego przewagi nad innymi instrumentami z arsenału inżynierii finansowej służącej potrzebom firmy w zakresie płynności?

Po pierwsze: faktoring nie wymaga papierologii, formalności i długiego czasu oczekiwania na decyzję, a sprzyja temu fakt, że wg przepisów prawa, umowa faktoringowa jest umową nienazwaną. To oznacza również, że nie jest czynnością specjalnie uregulowaną. Przy rozliczaniu podatku dochodowego zastosowanie mają podobne zasady jak w przypadku cesji wierzytelności.

Po drugie: faktoring jest kosztem podatkowym. Każdy rodzaj faktoringu podlega opodatkowaniu na zasadzie innych usług finansowych. Tym samym oznacza to, iż wydatki związane z usługą faktoringu są opodatkowane według stawki 23 proc. i można je wrzucić w koszty firmowe i odliczyć od nich podatek. Usługa faktoringu zatem finalnie może generować oszczędności dla firmy.

Jaka jest różnica między faktoringiem a kredytem?

Badania Narodowego Funduszu Gwarancyjnego wskazują, że 23,2% firm słusznie uważa, że faktoring to nie kredyt, lecz alternatywa dla kredytu i pożyczki. Niestety, choć firmy uważają, że faktoring jest alternatywą dla kredytu, to w praktyce wolą się jednak zadłużać. Do finansowania bieżącej działalności pięć razy częściej niż faktoring wybierają kredyt i limit w koncie.

Kredyt wydaje się naturalną odpowiedzią na potrzeby finansowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Banki w Polsce oferują firmom kredyty o charakterze inwestycyjnym (często jako alternatywę dla leasingu) oraz kredyty przeznaczone do finansowania bieżącej działalności (kredyty obrotowe i kredyty w rachunku bieżącym). Problem polega na tym, że wybierając kredyt, trzeba się przygotować na dodatkowe koszty i wymagane zabezpieczenia.

Tymczasem faktoring ma tę przewagę nad kredytem czy pożyczką, że nie zmusza do zaciągania nowych zobowiązań, lecz uwalnia środki uwięzione w fakturach. Jest tańszą i bezpieczniejszą dla przedsiębiorcy opcją niż kredyt. Nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń i jego koszt jest stały.

Faktoring jako wewnętrzne źródło finansowania działalności gospodarczej nie uzależnia przedsiębiorcy od kapitału z zewnątrz i nie skutkuje zaciąganiem długookresowych długów. To nie jedyna różnica przemawiająca na korzyść. W przeciwieństwie do rozmaitych kredytów, finansowanie faktur zwiększy poziom aktywów przedsiębiorstwa i nie będzie skutkowało zaciąganiem dodatkowych zobowiązań. Faktoring pomaga uwolnić kapitał wewnętrzny, który jest już w firmie i mądrze nim zarządzać.

Faktoring jest tańszą i bezpieczniejszą dla przedsiębiorcy opcją niż kredyt. Nie obciąża budżetu firmowego dodatkowymi kosztami w formie comiesięcznych rat kredytowych. Opłata za usługę pobierana jest z dołu i stanowi jednorazowy koszt. Warto podkreślić, że w przypadku faktoringu, przedsiębiorca otrzymuje pieniądze, które i tak mu się należą – tyle że firma faktoringowa wypłaca mu je od razu. Przedsiębiorca nie odczuwa więc negatywnych skutków opóźnień w płatnościach od kontrahenta, nie jest narażony na utratę płynności finansowej i na ryzyko zatorów płatniczych. Faktoring pozwala świadomie zarządzać należnościami w przedsiębiorstwie, a pieniądze uwolnione z faktur można przeznaczyć na bieżące wydatki, rozwój, inwestycje czy uregulowanie zobowiązań.

Koszt faktoringu jest stały przy danym okresie finansowania i niezależny od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (w odróżnieniu od zmiennego oprocentowania kredytów). Duże znaczenie ma szybkość uzyskania potrzebnych pieniędzy. Bank tak szybko nie udzieli kredytu dla firmy – nawet w 100% trybie online.

Natomiast wybierając kredyt bankowy, trzeba pamiętać, że:

  • Bardzo często jest to zobowiązanie długookresowe i wymaga zabezpieczeń (m.in. hipoteki, poręczenia, weksla albo zastawu). 
  • Kredyt ma wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa: powiększa pasywa oraz pogarsza różne wskaźniki finansowe – na przykład dotyczące wypłacalności. 
  • Kredyty dla małych firm nie są tanie. Do oprocentowania kredytów udzielanych mikrofirmom (wynoszącego około 6-10%), trzeba doliczyć jeszcze sporą prowizję przygotowawczą oraz dodatkowe koszty związane np. z ubezpieczeniem kredytu.

Ile kosztuje faktoring?

17,4% przedsiębiorców przebadanych przez NFG myśli, że faktoring to droga usługa. To mit – jest zupełnie na odwrót. Koszt faktoringu nie jest wysoki, ale jest złożony, ponieważ faktoring jest kompleksową usługą finansową. 

Często stanowi on połączenie wielu dodatkowych usług, takich jak, np. windykacja należności kontrahenta czy monitoring płatności. Ponadto, na cenę faktoringu wpływ mają takie czynniki jak: okres i typ finansowania, wysokość przyznanego limitu czy procentowa prowizja od sfinansowanej faktury. 

Firmy chcą korzystać z pomocy fintechów, ale nie za wszelką cenę. Trzy czwarte z nich uważa, że maksymalny koszt faktoringu za 30 dni finansowania powinien wynosić nie więcej niż 2 procent wartości faktury. Blisko 6 procent przedsiębiorców byłoby skłonnych zaakceptować próg cenowy faktoringu na poziomie 3-4 procent. To realne koszty faktoringu.

W inFakcie fakturę można sfinansować dzięki NFG już od 1,99% za każde 30 dni.

Decydując się na usługę faktoringu, trzeba liczyć się z kosztami prowizji za sfinansowaną fakturę. W grę wchodzi również prowizja stała za udostępnienie limitu faktoringowego oraz prowizja dodatkowa w momencie braku uregulowania faktury.

A zatem ostateczny koszt usługi faktoringu zależy od wielu różnych czynników, takich jak: 

  • okres finansowania faktury,
  • wysokość limitu faktoringowego,
  • rodzaj, typ finansowania (czy to będzie np. faktoring jawny, zaliczkowy, odwrotny czy cichy, itp.),
  • karencja na spłatę finansowanej faktury po zakończeniu terminu jej zapadalności.

Podczas podpisania umowy o współpracy, czy dodawania faktury do finansowania faktor zawsze informuje o kosztach, które klient poniesie w związku z korzystaniem z usługi faktoringowej.

Jakie oszczędności zapewnia faktoring?

Struktura kosztów faktoringowych jest przejrzysta i co ważne – stała. Dzięki temu przedsiębiorca od razu wie, ile zapłaci. Co ważne finalny koszt można jeszcze dodatkowo obniżyć, ponieważ usługę faktoringową można wrzucić w koszta prowadzenia działalności i odliczyć od niej 23% podatek.

Regularne korzystanie z tej formy finansowania pozwala firmie dostosować się do wymagań klientów – wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności. Dodatkowo też, regularne korzystanie z tej formy finansowania pozwala firmie zaoszczędzić – mając ciągły dostęp do pieniędzy, przedsiębiorca w zamian za rozliczenia gotówkowe może negocjować rabaty u swoich dostawców.

Podstawowe korzyści płynące z usługi faktoringu to: niższy koszt pozyskania środków w porównaniu do kredytu, poprawa płynności finansowej, błyskawiczny dostęp do pieniędzy, łatwa procedura i minimum formalności. 

Chcesz skorzystać z usługi faktoringu w inFakt? Wejdź na naszą stronę i dowiedz się więcej.