Czy są ograniczenia w liczbie korekt to jednej faktury?

Pomyłka na fakturze? Wystawiamy korektę. Zwrot towaru? Również. Jak postąpić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z np. piątym z kolei zwrotem do tej samej transakcji?

Sytuacje, w których wystawiamy korekty

Fakturę korygującą wystawiamy w ściśle określonych sytuacjach. Zaliczamy do nich:

  • błędy w kwotach na fakturze,
  • udzielenie rabatu po wystawieniu faktury,
  • zwrot towaru,
  • podwyższenie ceny po wystawieniu faktury pierwotnej.

Poprawnie wystawiona faktura korygująca powinna zawierać informację „Korekta” lub „Faktura korygująca”, przyczynę korekty oraz treść po korekcie.

Korekta czy anulowanie faktury?

Nie ma limitów ilości wystawianych korekt

Żaden z przepisów nie zawiera informacji o ilości faktur korygujących, które można wystawić do tej samej transakcji.

Oznacza to, że błędnie wystawiona faktura VAT może zostać skorygowana nawet kilkunastokrotnie.

Dotychczasowe przepisy prowokowały jednak powstawanie dużego bałaganu w naszych dokumentach – w rozliczaniu podatku dochodowego i VAT.

Zmiany w przepisach 2016 – dwa sposoby księgowania korekt

Do końca 2015 roku przedsiębiorca był zmuszony cofnąć się o miesiąc, kwartał czy nawet rok do daty, w której korygowana transakcja miała miejsce. Musiał się więc liczyć nawet z koniecznością złożenia korekty rocznego PIT-u z działalności, jeśli wystawiona faktura korygująca dotyczyła zamkniętego już roku.

Obecnie to, czy korekty można dokonać na bieżąco, czy też należy cofnąć się wstecz, zależy od okoliczności, w jakich jej dokonujemy:

  • korekta wynika ze zwrotu towaru handlowego, udzielenia rabatu, upustu cenowego, które miało miejsce już po wystawieniu faktury – fakturę korygującą rozliczamy na bieżąco, ponieważ zmiana nie wynikała z błędu przedsiębiorcy
  • wystawiamy fakturę korygującą, ponieważ popełniliśmy błąd podczas wystawiania faktury piewotnej (błędna kwota VAT, ilość lub cena towaru, itd.) – w tym przypadku musimy cofnąć się wstecz w księgach i skorygować zapisy w miesiącu, w którym transakcja miała miejsce.

Zmiany w przepisach 2016 – korygowanie przychodów

Korekta do korekty

Korekta do faktury korygującej – zasady wystawiania

Korekty wystawiamy tylko do faktury pierwotnej (tej, która dokumentowała zawarcie transakcji gospodarczej) – nie wystawiamy korekt do innych faktur korygujących.

Jeśli zaistnieje konieczność ponownego poprawienia faktury, do której wystawiono już fakturę korygującą, to kolejny dokument poprawiający błędy musi odnosić się do danych z faktury pierwotnej, ale z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez wszystkie uprzednio wystawione korekty.

Podpisywanie not korygujących

Chcesz korygować faktury w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.