W jakich przypadkach można anulować fakturę, a w jakich skorygować?

„Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.” Znamy to przysłowie, prawda? Jeśli wystawiłeś przez pomyłkę fakturę dokumentującą dwa razy tę samą transakcję, kluczem do sukcesu będzie właściwe jej skorygowanie.

To, jak należy postąpić z fakturą wystawioną przez pomyłkę, zależy od momentu, w którym zauważyliśmy popełniony błąd.

Gdy omyłkowo wystawiona faktura nie trafiła jeszcze do klienta…

Wówczas najlepsze, co możemy zrobić, to anulować wystawioną fakturę. I chociaż bezpośrednio w przepisach nie znajdziemy informacji na ten temat, to w praktyce utrwalił się pewien wzór postępowania, który jest akceptowany przez organy podatkowe. Aby do anulowania mogło dojść:

  • faktura nie została jeszcze przekazana klientowi
  • czynność, która jest fakturowana, nie została dokonana
  • wystawca faktury dokona na dokumencie odpowiedniej adnotacji, która wykaże anulowanie faktury i jej przyczynę.

Anulowaną fakturę powinniśmy przechowywać w dokumentacji. Anulowanie dotyczy sytuacji, w których po wystawieniu omyłkowej faktury, sporządziliśmy kolejne nadając im odpowiednią numerację.

A co jeśli omyłkowo wystawiona faktura trafiła już do odbiorcy?

Jeśli o wystawieniu omyłkowej  faktury przedsiębiorca dowie się już po dostarczeniu jej klientowi, wówczas anulowanie nie jest możliwe. Sytuacja nie jest jednak beznadziejna i łatwo można ją naprawić za pomocą faktury korygującej.

Wysłana błędna faktura

Korekta omyłkowej faktury

Dokument ten może wystawić jedynie sprzedawca towaru lub usługi, a na dokumencie powinna się znaleźć adnotacja „Korekta” lub „Faktura korygująca”. Na fakturze takiej należy skorygować kwotę transakcji, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku, zerując pozycje.

Chcesz radzić sobie z fakturami w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.