Czy fotograf musi mieć kasę fiskalną? Czy obowiązuje go limit zwolnienia?


12 kwietnia 2017 4 min. czytania

Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych nie posiadających działalności gospodarczej bardzo często zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży. W poniższym artykule skupimy się na branży fotograficznej i świadczeniu tych usług dla osób prywatnych. Czy kasa fiskalna dla fotografa jest konieczna, czy też można jej uniknąć?

Zwolnienie podmiotowe do limitu obrotu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnik, u którego wartość obrotu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty limitu 20 000 zł może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Limit ten obliczany jest proporcjonalnie, co oznacza, że jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w połowie roku to dla niego taki limit będzie wynosił wówczas 10 000 zł.

W sytuacji, gdy w danym roku podatkowym przedsiębiorca dokona sprzedaży przekraczającej wyżej wspomniany limit 20 000 zł to w takim wypadku zobowiązany będzie do zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży. Ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej należy rozpocząć po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym został przekroczony limit.

Kasa fiskalna – zmiany od 2017 roku!

Kasa fiskalna dla fotografa – kiedy konieczna?

Zwolnienie przedmiotowe a kasa fiskalna

Przedsiębiorca – fotograf może również w swojej działalności skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej. Konieczne jest jednak tutaj spełnienie pewnych warunków, które zostały zawarte w załączniku do wyżej wspomnianego Rozporządzenia Ministra Finansów.

Jakie warunki konieczne są do spełnienia, aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego?

  1. Przedsiębiorca świadczący usługę (fotograf) otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.
  2. Z ewidencji i dowodów potwierdzających zapłatę w sposób jednoznaczny wynika jakiej czynności konkretnie ona dotyczyła.

Jeżeli więc fotograf prowadzący swoje studio fotograficzne i świadczący usługi dla osób prywatnych za wykonywane usługi będzie otrzymywał zapłatę w sposób przedstawiony w dwóch powyższych punktach to będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. W przypadku zwolnienia przedmiotowego nie obowiązują podatnika żadne limity, wystarczy spełniać tylko powyższe wymagania przy dokonywaniu sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Kasa fiskalna w firmie – obowiązki przedsiębiorcy.

Kasa fiskalna dla fotografa – kiedy będzie konieczna?

W rozporządzeniu Ministra Finansów wymienionych zostało kilka czynności, które w żaden sposób nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego bądź przedmiotowego z kasy fiskalnej.

W branży fotograficznej niemożliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli podatnik (fotograf) będzie dokonywał dostawy sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego. W takim wypadku, jeżeli czynności te będą wykonywane w działalności fotograficznej, obowiązek posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży dla osób prywatnych będzie obowiązywał już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Wiele wątpliwości budzi również wykonywanie przez fotografa usług fotograficznych, a następnie przekazywanie ich swoim klientom na nośniku danych (płyta CD/DVD, dysk, nośnik pamięci). Czy wtedy kasa fiskalna dla fotografa będzie obowiązkowa? Według interpretacji podatkowych dla wykonania usługi fotograficznej i dostarczenia jej na nośniku danych nie ma zastosowania §4 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia. Z paragrafu tego wynika, że zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług na kasie fiskalnej nie stosuje się do dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Przedmiotem działalności fotografa jest natomiast świadczenie i wykonywanie usług fotograficznych oraz dostarczanie ich na nośnikach danych będących własnością przedsiębiorcy, które zostały zakupione w tym właśnie celu.

15 pytań o kasę fiskalną w firmie.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Świadczysz usługi fotograficzne i masz w związku z tym pytania? Zapraszamy do komentowania lub napisania do nas na info@infakt.pl.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu