Kary za niezłożenie PIT-ów pracowniczych


24 stycznia 2018 2 min. czytania

Jakie płatnikowi grożą kary za niezłożenie PIT-ów pracowniczych w terminie? Czy jest możliwość uniknięcia kary?

Mówiąc o pitach pracowniczych mam na myśli : PIT-R, PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C. PIT-4R oraz PIT-8AR trafiają wyłącznie do urzędu, a pozostałe do podatnika i do urzędu.

Kary za niezłożenie PIT-ów pracowniczych

Terminy

Podatnik powinien otrzymać odpowiedni formularz w terminie do 28 lutego w formie takiej, jaka odpowiada płatnikowi. Oczywiście należy mieć potwierdzenia przekazania PIT-u.

Gdy podatnik otrzymuje PIT osobiście, to może podpisać się na liście, że odebrał formularz lub może złożyć oświadczenie. Przy wysyłce pocztą należy zadbać o to, aby mieć potwierdzenie wysyłki. Natomiast dostarczając dokument elektronicznie należy zatroszczyć się o narzędzie, które zbierze i przechowa informacje o odbiorze formularza.

Co do terminów dostarczenia PIT-ów do urzędu, to do końca stycznia trzeba wysłać PIT-4R oraz  PIT-8AR bez względu na formę przekazania druku. Pozostałe PIT-y papierowo należy złożyć do 31 stycznia, elektronicznie do końca lutego.

Opcja dostarczenia PIT-u pracowniczego do urzędu w formie papierowej jest zarezerwowana wyłącznie dla płatnika, który rozlicza się za nie więcej niż 5 podatników. Natomiast z wysyłki elektronicznej może skorzystać każdy, a obowiązkowo biura rachunkowe.

Po terminie 

Jeśli zdarzy się sytuacja taka, że urząd otrzyma dokument po terminie, to należy niezwłocznie przesłać także czynny żal. Ważne, że czynny żal i zaległy PIT muszą zostać wysłane tego samego dnia, aby czynny żal był brany pod uwagę.

Za niezłożenie PIT w terminie grożą kary z kodeksu karno skarbowego i sama czynność traktowana jest jako wykroczenie skarbowe. Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosi 2100 zł, zatem kara za niezłożenie PIT-u w terminie może być w wysokości od 210 do 42 000 zł.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu