Jaki PIT będzie składał pomocnik rolnika?


4 czerwca 2018 2 min. czytania

Pomocnik rolnika wykonując usługi na podstawie umowy o pomoc uzyskuje dochód, z którego musi się rozliczyć. Jaki PIT będzie składał pomocnik rolnika?

Przychód pomocnika rolnika

Na wstępie warto przypomnieć, że pomocnik rolnika osiąga przychód za wykonaną pomoc przy zbiorach. Opodatkowaniu podlega przychód z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Ten rodzaj przychodu traktowany jest jak przychód z innych źródeł.
Oprócz wynagrodzenia za pomoc pomocnik może otrzymywać nieodpłatne wyżywienie i zakwaterowania ale te świadczenia już nie są opodatkowane. Ponadto jeśli pomocnik rolnika otrzymywałby zasiłek macierzyński, to też nie będzie on podlegał opodatkowaniu.
Zatem co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie podlegać jedynie wynagrodzenie za pomoc. Do tych przychodów stosowane są zasady ogólne, czyli do kwoty 85 528 zł stosuje się 18% stawkę podatku, a powyżej 32%.
Rozliczenie na zasadach ogólnych daje podatnikowi, prawo do skorzystania z wielu przywilejów, takich jak:

  • rozliczenie wspólnie z małżonkiem,
  • rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • uwzględnienie kwoty wolnej od podatku,
  • skorzystanie z ulgi na dzieci.

Każde z tych rozwiązań, może dać podatnikowi widoczny zysk w postaci niższej kwoty podatku.

Jaki PIT będzie składał pomocnik rolnika?

Aby odpowiedzieć na pytanie, jaki PIT będzie składał pomocnik rolnika należy wyjść od tego, że płatnikiem podatku dochodowego jest sam pomocnik rolnika. Oczywiście rolnik będzie miał obowiązek przygotowania i przekazania do pomocnika i urzędu skarbowego formularza PIT-8C, ale to nie zmieni nic w kontekście tego, kto ma obowiązek uregulować zobowiązanie do US.
Kluczowa i najważniejsza informacja jest taka, że to pomocnik rolnika sam zobowiązany jest do zapłaty podatku (a także zaliczek, jeśli zdecyduje się na wpłaty w trakcie roku). W związku z tą informacją dana osoba będzie składać PIT-36. Nie ma opcji złożenia PIT-37, gdyż nie ma innego płatnika, który zobowiązany byłby do zapłaty podatku.
Przychód z tytułu umowy o pomoc przy zbiorach wpisywany jest jako przychód z innego źrodła w PIT-36.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu