Jak będzie wyglądać opodatkowanie dochodów pomocnika rolnika? Czy będą opłacane zaliczki na podatek dochodowy? Jaki formularz zeznania rocznego będzie właściwy dla pomocnika rolnika?

Jeśli chodzi o opodatkowanie dochodów pomocnika rolnika, to należy zastanowić się nad tym czy podlegają one pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

Opodatkowanie dochodów pomocnika rolnika

Warto zacząć od tego, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dochodem z tytułu umowy o pomoc przy zbiorach jest przychód z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Ten rodzaj przychodu traktowany jest jak przychód z innych źródeł
Jak wskazuje przepis tylko wynagrodzenie podlega opodatkowaniu, natomiast pomocnik rolnika może otrzymywać inne świadczenia, które są zwolnione z opodatkowania i mam tutaj na myśli:

  • zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego rolników,
  • wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi rolnika.

Podsumowując:

  • przychód pomocnika rolnika podlega opodatkowaniu PIT,
  • przychód podlegający opodatkowaniu nie jest pomniejszany o koszty jego uzyskania,
  • opodatkowaniu nie podlegają zasiłki macierzyńskie oraz nieodpłatnie zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie.

Rozliczenie dochodów pomocnika rolnika

Kolejna ważna rzecz dotyczy zaliczek na podatek dochodowy i rozliczenia dochodów pomocnika rolnika. Ustawodawca określił, że pomocnika rolnika może samodzielnie w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu stawkę 18%. Przy wyższych przychodach i obliczaniu zaliczki podatnik może również stosować wyższą stawkę podatkową, wynoszącą 32%.
Prawodawca określił, że podatnik ma taką możliwość, ale nie musi tego robić i rozliczenia może dokonać jednorazowo składając PIT. Rozwiązanie to nie jest możliwe jeżeli podatnik dokonał w trakcie roku podatkowego wpłaty chociaż jednej zaliczki, bo wówczas jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego. Czyli wniosek jest taki, że jak wpłacimy jedną zaliczkę, to kolejne także musimy wpłacać. I tak jak wyżej jest wskazane, jeśli nie będzie w trakcie roku żadnej wpłaty, to zapłaty dokonujemy składając zeznanie roczne.
Oznacza to, że rolnik nie będzie płatnikiem podatku, natomiast na jego barkach będzie ciążył obowiązek dokumentacyjny – sporządzenia informacji o przychodach z tytułu przedmiotowej umowy na formularzu PIT-8C i przesłania jej do pomocnika rolnika i US.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu