Jaką stawkę ryczałtu stosować dla cesji leasingu samochodu?

Piotr Juszczyk

Przedsiębiorca, który chce pozbyć się samochodu w leasingu, może przenieść umowę na inny podmiot. Cesja leasingu zwykle jest odpłatna, a powstały przychód trzeba opodatkować. Jaką stawkę podatkową wybrać dla cesji leasingu samochodu, jeżeli przedsiębiorca rozlicza się ryczałtem?

Czym jest cesja leasingu?

Cesja leasingu samochodu, nazywana inaczej przejęciem czy też oddaniem leasingu, polega na przeniesieniu umowy na inny podmiot. Aby mogła dojść do skutku, niezbędna jest zgoda leasingodawcy, który jest jedną ze stron również w przypadku zmiany leasingobiorcy. Powody przekazania leasingu mogą być różne: począwszy od trudnej sytuacji finansowej i potrzeby “pozbycia się” dodatkowego kosztu, aż po zwykłą chęć zmiany samochodu.

Takie przejęcie najczęściej jest odpłatne. Wynika to z faktu, że pierwotny leasingobiorca poniósł już koszty, takie jak np. opłata wstępna czy też raty leasingowe. W konsekwencji kwota odstępnego za przejęcie leasingu jest zwrotem poniesionych kosztów pomniejszonych o utratę wartości samochodu.

Leasingodawca nie pośredniczy w przeprowadzeniu samej transakcji przejęcia samochodu tj. ustalania warunków, w tym wartości odstępnego. Leasingobiorcy tę kwestię ustalają między sobą.

Jaka stawka ryczałtu dla cesji leasingu samochodu?

Przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem może stosować różne stawki ryczałtu w zależności od podjętych działań. Którą stawkę podatkową wybrać w przypadku cesji leasingu operacyjnego samochodu? Czy będzie to stawka właściwa dla profilu działalności, czy stawka 3%, przewidziana m.in. dla sprzedaży środków trwałych? Należy zaznaczyć, że w przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca nie jest właścicielem samochodu, więc samochód nie stanowi środka trwałego. 

box-icon

Ważne

Właściwą stawką dla przychodu cesji leasingu będzie stawka właściwa dla usług danego przedsiębiorcy. Przykładowo, jeśli programista zdecyduje dokonać cesji umowy leasingu i stosuje stawkę 12% dla swoich usług, to również ta stawka będzie miała zastosowania dla odstępnego z cesji leasingu.

Potwierdza to indywidualna interpretacja Dyrektora KIS z dnia 16 września 2022 roku (0115-KDIT1.4011.442.2022.1.MR). Dyrektor KIS jednoznacznie wskazał, że dla przychodów z tytułu odstępstwa od leasingu stawka 3% nie działa. Prawidłową stawką będzie stawka stosowana do opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, z którą jest związany przedmiot leasingu.

Stawka ryczałtu przy cesji leasingu – podsumowanie

Ustawa o podatku zryczałtowanym nie przewiduje odrębnej stawki dla odstępnego z tytułu leasingu. Właściwe jest stosowanie stawki dla świadczonych usług, co może jednak nieść negatywne skutki dla przedsiębiorców – zwłaszcza, jeśli działalność opodatkowana jest wyższą stawką ryczałtu. Pojawia się więc pytanie, czy dla tego typu transakcji nie powinna znajdować zastosowania stawka 3%?

Przykładowo, stawka ryczałtu dla wolnych zawodów co do zasady wynosi 17%. Przy czym należy podkreślić, że raty leasingowe nie obniżają podstawy opodatkowania, bo przy ryczałcie opodatkowaniu podlega przychód, a więc koszty nie mają znaczenia. W konsekwencji odstępne z tytułu cesji leasingu, które jest zwrotem poniesionych wydatków, w mojej ocenie nie powinno podlegać opodatkowaniu stawką właściwą dla świadczonych usług, a tak jak zbycie środka trwałego, czyli 3%.