Jak zaksięgować wynagrodzenie pracownika?


24 sierpnia 2017 2 min. czytania

Zatrudniając pracownika na przedsiębiorcę zostają nałożone dodatkowe prawa i obowiązki. Podstawowy prawem pracodawcy jest zaliczenie kosztu wynagrodzenia pracownika do kosztów uzyskania przychodu. Jak zaksięgować wynagrodzenie pracownika?

Wynagrodzenie

Bez względu na sposób zawarcia umowy, przedsiębiorca zatrudniając pracownika (zleceniobiorcę / wykonującego dzieło) ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, koszt tego wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że poza faktycznie wypłaconym wynagrodzeniem, całkowity koszt wynagrodzenia zawiera składki ZUS pobrane przez pracodawcę oraz składki ZUS należne za pracownika obciążające pracodawcę,  zaliczkę na podatek dochodowy oraz FP i FGŚP. Oczywiście w zależności od rodzaju umowy oraz posiadania np. innego tytułu do ubezpieczenia społecznego wartości co do łącznego kosztu zatrudnienia będą różne.
jak zaksięgować wynagrodzenie pracownika

Jak zaksięgować wynagrodzenie pracownika?

W przypadku zatrudnienia pracownika na minimalną krajową 2000 zł brutto łączny koszt pracodawcy to tak naprawdę  2412,20 zł. Z tej kwoty pracownik otrzymuje 1459,48 zł. Potocznie mówi się, że pracodawca musi zapłacić ZUS za pracownika. Często też dochodzi do sytuacji, w której pracodawca chcę odliczyć zapłacone składki ZUS za pracownika od swojego dochodu, przy wyliczeniach zaliczki na podatek dochodowy. Warto tutaj zaznaczyć, że składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracownika, nie są tożsame z składkami ZUS przedsiębiorcy. Przedsiębiorca opłacając swoje składki społeczne ma prawo zaliczyć je albo do KPiR (wówczas stanowią koszt) lub mogą obniżać dochód do opodatkowania (wówczas nie są zaliczane do KPiR). Natomiast w przypadku pracownika należy pamiętać, że składki odprowadzane od danej umowy będą zawsze „trafiać” do KPiR.
Aby zaksięgować wynagrodzenie do KPiR co do zasady należy posiadać odpowiedni dokument. Na przykład lista płac, rachunek do umowy zlecenie z którego wynika jaki koszt poniósł przedsiębiorca oraz potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia (wyjątki zostały pominięte). Wynagrodzenie należy zaksięgować w KPiR w kolumnie 12 co do zasady z datą wypłaty wynagrodzenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu