Jakie podatki trzeba płacić od zarabiania na reklamach Google? Jak zaksięgować fakturę z Google Ireland?

Wielu przedsiębiorców aktywnie działających w Internecie czerpie zyski z udostępniania miejsca na reklamy na swoich stronach www. Może to być zarówno dodatkowe, jak i główne źródło przychodu, które uzyskuje się w prosty sposób dzięki zautomatyzowanym systemom wyświetlania reklam, jak Google AdSense. Niezależnie jednak od uzyskiwanych kwot i ich znaczenia dla firmy, są to przychody, które trzeba rozliczyć.

Przychód ze strony www trzeba rozliczyć

Każdy właściciel serwisu, strony, czy portalu internetowego może zarabiać na sprzedaży powierzchni reklamowej w Internecie. Możliwość taką mają zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy aktywnie działający w sieci.

Google Adsense to jeden z najpopularniejszych systemów umożliwiających zarabianie na reklamach. Polega on na świadczeniu dla firmy Google usługi udostępniania powierzchni pod reklamę kontekstową na prowadzonej przez siebie stronie internetowej. W ramach tego systemu reklamodawcy płacą za kliknięcia w baner reklamowy (a nie za samo wyświetlanie reklamy).

Po uzbieraniu określonej kwoty Google przelewa na konto właściciela serwisu www stosowne wynagrodzenie. Tak zarobione pieniądze stanowią przychód podatkowy, który trzeba rozliczyć, niezależnie od tego, czy z systemu Google Adsense korzysta się jako przedsiębiorca, czy jako osoba fizyczna.

Zysk z reklam uzyskiwany w ramach działalności gospodarczej

Uzyskiwanie przychodów z reklam AdSense może (ale nie musi) zostać zakwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej. Gdy zarobki zaliczają się do „firmowych” do PKD firmy trzeba dopisać kody związane ze świadczeniem usług reklamowych, a przychody rozliczać jako tzw. „eksport usług” świadczony na rzecz kontrahenta z UE. Z tym wiążą się specyficzne obowiązki związane m.in. z VAT-em i dokumentowaniem sprzedaży.

Od 2004 roku wszyscy klienci Google z UE przestali być obsługiwani przez firmę Google Inc. (centrala w USA) i są obsługiwani oraz rozliczani przez spółkę Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii. Usługa udostępnienia powierzchni reklamowej w Internecie należy do usług elektronicznych, dla których miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku Google’a jest to Irlandia. Rodzi to następujące konsekwencje:

  • Przedsiębiorca nie musi odprowadzać podatku VAT od pieniędzy otrzymanych z Google (podatek ten jest rozliczany przez nabywcę usługi). Sprzedaż dokumentuje fakturami, które zawierają kilka specyficznych elementów – są opisane w kolejnym akapicie.
  • Jeżeli w związku z wykonywaną usługą przedsiębiorca poczynił jakieś wydatki, może on zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć od nich VAT, mimo że nie dolicza VAT-u do transakcji sprzedaży na rzecz Google’a.
  • Wykonywanie usług na rzecz spółki Google Ireland Ltd wiąże się z koniecznością posiadania statusu podatnika VAT-UE i posługiwania się numerem NIP-UE (taki status trzeba posiadać najpóźniej w momencie składania deklaracji podatkowej). Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z systemu Google Adsense nie posiadając statusu podatnika VAT-UE nie muszą się jednak obawiać poważnych konsekwencji. Niezgłoszenie się dla celów uzyskania numeru unijnego nie podlega odpowiedzialności karnej, a brak tego numeru na fakturze nie przesądza również o zmianie rodzaju usługi.
  • Usługę w ramach Google AdSense należy wykazać w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za okres w którym usługa była świadczona. W deklaracji VAT sprzedaż trafia do sekcji „dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”.
  • Do 15. dnia miesiąca następującego po okresie w którym rozliczana była usługa konieczne jest złożenie deklaracji podsumowującej VAT-UE. Dla deklaracji elektronicznych termin to 25. dzień miesiąca. Nie rodzi to żadnych obowiązków związanych z zapłatą podatku. Informację składa się tylko dla celów informacyjnych i statystycznych.

Jak dokumentować usługi w ramach systemu Google AdSense

Przedsiębiorca wystawia dla Google fakturę sprzedażową na kwotę netto, bez wykazywania stawki i kwoty podatku VAT. Cała widniejąca na fakturze kwota stanowi przychód pod względem podatku dochodowego.

uwaga
Taka faktura powinna zawierać oznaczenie „np” (tzn. usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce) oraz adnotację „odwrotne obciążenie” (tzn. informację, że VAT rozlicza nabywca usługi).

Usługi w ramach Google AdSense należy ujmować w KPiR (tzn. rozliczać pod względem podatku dochodowego) z datą, w której powstałby obowiązek rozliczenia podatku, gdyby usługi te były świadczone w kraju, czyli z chwilą wykonania usługi. Fakturę trzeba wystawić nie później, niż 15 dnia miesiąca następującego po ty miesiącu, w którym usługa została wykonana.

Dużym udogodnieniem jest możliwość wystawienia faktury w polskiej walucie, co eliminuje konieczność przeliczeń związanych z ewentualnymi różnicami kursowymi. Wysyłanie faktury do firmy Google nie jest obowiązkowe. Trzeba natomiast przechowywać ten dokument, a także wszelkie informacje dotyczące wyświetlanych reklam otrzymywane od Google oraz dowody wpłat otrzymanych na konto – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej.

Zarobki z AdSense rozliczane prywatnie, to przychody z „innych źródeł”

Oczywiście, możliwe jest też uzyskiwanie zarobków z Google AdSense niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. na prywatnym blogu prowadzonym przez dowolną osobę. Takie przychody także trzeba rozliczyć.

Można sądzić, że zarobki z Google AdSense to przychody z najmu lub dzierżawy, które można opodatkować ryczałtem 8,5%. Niestety, nie ma takiej możliwości, gdyż osoba wyświetlająca reklamy Google’a nie zawiera z tą firmą umowy o najem lub dzierżawę. W związku z tym, przychody z Google AdSense uzyskiwane prywatnie ujmuje się w rozcznym zeznaniu podatkowym jako przychody z „innych źródeł”.

Przychód taki należy opodatkować według skali podatkowej. Przy rozliczeniu można uwzględnić kwotę wolną od podatku oraz ewentualne kosztu uzyskania przychodu. Nie ma natomiast konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy obliczanych od przychodów z Google AdSense – podatek do zapłaty wynika z zeznania rocznego.

Uczestnicy programu Google AdSense nieprowadzący działalności gospodarczej nie muszą oczywiście wystawiać faktur VAT, prowadzić ewidencji sprzedaży, składać deklaracji VAT, czy też rejestrować się jako podatnicy VAT-UE.