O samym zastosowaniu PIT-11 oraz terminach i formie składania pisałam już wcześniej. Przyszedł zatem czas na kolejne informacje, a mianowicie – jak poprawnie uzupełnić PIT-11?

Obecnie większość z nas przygotowuje dokumentacje, w tym PIT-11 w programach komputerowych. Natomiast często dane te sprawdzamy i warto sobie kilka informacji w tym zakresie odświeżyć.

Jak poprawnie uzupełnić PIT-11?

W części wstępnej wpisywany jest NIP płatnika np. pracodawcy i rok za który uzupełniany jest PIT-11. 

Zrzut ekranu 2017-12-18 o 14.04.02

W kolejnej części wpisywany jest US właściwy dla podatnika np. pracownika. Zazwyczaj będzie to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Ponadto zaznacza się pole, w którym jest informacje czy składana jest informacje, czy korekta.

Zrzut ekranu 2017-12-18 o 14.20.06

Część B. zawiera dane identyfikacyjne płatnika np. pracodawcy. Są to informacje o tym, czy płatnik jest osobą fizyczną, czy nie, a także REGON lub nazwisko, imię i datę urodzenia płatnika.

Zrzut ekranu 2017-12-18 o 14.05.55

W części C. uzupełnia się dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika np. pracownika.

Zrzut ekranu 2017-12-18 o 14.22.41

Fragment D. dotyczy informacji o kosztach uzyskania przychodu. Należy zaznaczyć są one rozliczane z jednego, czy więcej ilości stosunków pracy oraz czy stosowane są standardowe, czy podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Zrzut ekranu 2017-12-18 o 14.27.07

W części E. wpisujemy przychód, koszty, dochód, dochód zwolniony i zaliczki na podatek z tytułu :

 • pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy,
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • emerytury – renty zagranicznej,
 • pracy tymczasowo aresztowanych lub skazanych,
 • świadczeń wypłaconych z FP i FGŚP,
 • działalności wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 7-9 ustawy, w tym umowy zlecenia i o dzieło,
 • czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy,
 • należności wynikające z umowy aktywizacyjnej,
 • inne źródła.

W kwocie przychodów, w części E, nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast w kolumnie E należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W kwocie kosztów uzyskania przychodów wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek.

Zrzut ekranu 2017-12-18 o 14.31.19

Kolejny krok, to wpisanie składek ZUS. Uzupełniamy składki społeczne podlegające odliczeniu od dochodu oraz składki zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku – maksymalnie 7,75% podstawy wymiaru.

Zrzut ekranu 2017-12-18 o 14.45.23

W tych pozycjach nie wykazuje się składek :

 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o PIT, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
 • a w przypadku składek zagranicznych, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W części F. zamieszcza się informacje o przychodach zwolnionych od podatku np. renty inwalidzkiej. Ponadto płatnik zaznacza, czy do druku dołączony jest załączniku PIT-R.

Zrzut ekranu 2017-12-18 o 14.53.49

W części G. płatnik lub pełnomocnik wpisuje swoje imię, nazwisko i składa swój podpis.

Zrzut ekranu 2017-12-18 o 15.07.45

Ostatnia część formularza H. to adnotacje urzędu, płatnik pozostawia ją pustą.

Zrzut ekranu 2017-12-18 o 15.10.58

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu