Jak księgowa ułatwi życie biznesowe – czym się zajmie, a co jest zadaniem przedsiębiorcy?

Agnieszka Kwiatkowska

Zarządzanie dokumentacją firmy to jedno z kluczowych zadań dla każdego przedsiębiorcy. Właściwe prowadzenie księgowości i rozliczeń może stanowić wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych przedsiębiorców. Choć zatrudnienie księgowej nie jest obowiązkowe, to ma wiele zalet. Dziś przyjrzymy się temu, co zrobi za nas profesjonalna księgowa, a co wciąż będzie trzeba zrobić samodzielnie.

Zacznijmy od tego, czy zatrudnienie księgowej jest konieczne, czy też można poradzić sobie samodzielnie? Prawo nie nakłada takiego obowiązku, przedsiębiorca może rozliczać się sam – i część osób korzystająca z uproszczonej księgowości robi to bez problemów. Jednak zatrudnienie księgowej ma wiele zalet, jak choćby zdjęcie z przedsiębiorcy części obowiązków czy dostęp do specjalistycznej i aktualnej wiedzy, która może się przydać w poprawie kondycji finansowej firmy.

Zadania księgowej

Każda firma stoi przed wyzwaniem skutecznego zarządzania finansami. To właśnie tutaj pojawia się kluczowa rola księgowej. To osoba odpowiedzialna nie tylko za prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale również strategiczny partner, który wspiera przedsiębiorstwo w podejmowaniu kluczowych decyzji np. podatkowych. Co należy do zadań księgowej?

Sporządzanie raportów finansowych

Monitorowanie kondycji finansowej firmy jest kluczowe do podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Raporty finansowe w zwartej i czytelnej formie dostarczają informacji o zyskach, stratach, przychodach i kosztach, co ułatwia śledzenie wydajności firmy.

Rejestrowanie transakcji

Księgowa dokonuje rejestracji wszystkich transakcji finansowych, takich jak faktury zakupu i sprzedaży, co pozwala na prowadzenie dokładnej księgowości. Dzięki temu przedsiębiorca ma pełny wgląd w swoje finanse i może śledzić przepływ środków. 

Deklaracje podatkowe

Księgowa zajmuje się przygotowywaniem deklaracji podatkowych VAT, CIT lub PIT. Zapewnia to zgodność z obowiązującym prawem podatkowym i minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podczas kontroli podatkowych. Rozlicza także składkę zdrowotną przedsiębiorcy i składa do ZUS rozliczenie roczne.

Obsługa płac

Księgowość to nie tylko finanse firmy, ale i pracowników. Prowadzenie spraw związanych z płacami, w tym naliczanie wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji ZUS i PIT-4, zapewnia zgodną z prawem, prawidłową obsługę kadrową. Sprawna obsługa kadrowa jest bardzo ważna, bo problemy w tej kwestii mają negatywny wpływ na motywację pracowników.

Ewidencja środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji umożliwia właściwe zarządzanie aktywami firmy oraz prawidłowe naliczanie kosztów amortyzacyjnych. To ważne zadanie, które pozwala uniknąć nieścisłości w sprawozdaniach finansowych.

Sporządzanie wyciągów bankowych

Księgowa monitoruje stan kont bankowych oraz dokonuje sporządzenia wyciągów bankowych, co pozwala na śledzenie przepływów finansowych i unikanie nieścisłości. Dzięki temu masz pewność, że Twoje dane są zgodne z rzeczywistością rachunków bankowych.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorczość to odpowiedzialność za szeroki zakres działań, które pozostają poza obszarem specjalizacji księgowego. Poza wsparciem, jakie księgowa zapewnia, istnieją obowiązki, których realizacja leży w gestii właściciela lub managera. Jakich zadań nie wykona za Ciebie księgowa?

Monitorowanie płynności finansowej

Regularna analiza płynności finansowej firmy jest niezbędna do szybkiego reagowania na ewentualne problemy. Przedsiębiorca musi być w stanie zidentyfikować potencjalne kłopoty i podejmować odpowiednie działania zaradcze. Księgowa może zasugerować korzystniejszą formę opodatkowania, ale nie oceni, czy np. wszystkie abonamenty za programy są firmie niezbędne ani nie zaproponuje zmiany dostawcy na tańszego.

Ustalanie strategii rozwoju

Określenie strategii rozwoju finansowego i budżetu jest kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu firmy. Przedsiębiorca musi mieć wizję, jak firma ma się rozwijać w przyszłości, ale też analizować opłacalność poszczególnych kierunków. 

Podejmowanie decyzji biznesowych

Kluczowe decyzje biznesowe, dotyczące nowych inwestycji czy realizowanych projektów, wymagają analizy raportów finansowych oraz prognozowania przyszłych wyników. To zadania przedsiębiorcy i to on podejmuje ostateczne decyzje w tych kwestiach.

Negocjacje z partnerami biznesowymi

Do zadań przedsiębiorcy należy też prowadzenie negocjacji z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi. Zapewnienie korzystnych warunków współpracy może mieć istotny wpływ na efektywność i rentowność firmy.

Zapewnienie zgodności z przepisami prawa

Przestrzeganie przepisów prawa, zwłaszcza podatkowego i dotyczącego sprawozdawczości finansowej, jest kluczowe dla uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. To przedsiębiorca musi być świadomy obowiązujących regulacji i dbać o ich przestrzeganie. Oczywiście księgowego zawsze można dopytać i doradzi, a dobry specjalista będzie też sam proponował korzystniejsze rozwiązania, ale właściciel firmy powinien być świadomy, że formalnie odpowiedzialność spoczywa na nim.

Współpraca przedsiębiorcy z księgową

Dobra współpraca z księgową jest jednym z fundamentów sprawnej organizacji, zapewniający finansową stabilność. Regularna komunikacja – transparentna i szczera – oraz aktywna wymiana informacji stanowią kluczową część współpracy, umożliwiając szybkie reagowanie na zmiany oraz podejmowanie trafnych decyzji strategicznych. To przedsiębiorca kształtuje strategię i rozwój firmy. Jednak, aby te plany były oparte na solidnych podstawach, niezbędna jest dobra współpraca z księgową.

Księgowa pełni niezwykle istotną rolę jako strażnik finansowej integralności firmy, dbając o rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej, o rozliczenia podatkowe oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu księgowości. Jej wiedza i doświadczenie są nieocenione w procesie budowania stabilnej pozycji przedsiębiorstwa.

A na starcie?

Zatrudnienie księgowej może znacznie ułatwić prowadzenie firmy, jeśli nie masz doświadczenia w dziedzinie księgowości. Profesjonalista zapewni, że Twoje rozliczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i że nie popełnisz błędów, które mogą Cię drogo kosztować. Musisz być zaangażowany w zarządzanie finansami swojej firmy, dostarczać niezbędne dokumenty i podejmować kluczowe decyzje finansowe, ale w wielu kwestiach doświadczony księgowy może służyć radą. Kluczem do sukcesu jest współpraca i komunikacja.

Załóż firmę, zleć księgowość

Zamów darmową rozmowę z Księgowym, który założy
Twoją firmę.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Agnieszka Kwiatkowska
Prawnik z wykształcenia, ale serce i zamiłowanie oddałam księgowości. Dlaczego? Bo uwielbiam bałagan liczb, który dla mnie ma sens . Pomagam firmom utrzymać porządek finansowy, a jednocześnie nie nudzę się ani chwilę. Liczby mówią do mnie własnym językiem, który tłumaczę swoim klientom w inFakcie.