Gwarantowane ceny prądu dla firm w 2023 r. Jak złożyć oświadczenie? 

Dorota Mglej

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z obniżonych, gwarantowanych cen prądu. Jeśli do 30 listopada 2022 r. złożysz wymagane oświadczenie, jeszcze w grudniu i przez cały 2023 r. zapłacisz maksymalnie 785 zł/MWh (0,79 zł/kWh). Jeżeli nie zdążysz w tym terminie nic straconego – wniosek możesz złożyć później w dowolnym momencie. Osoby prowadzące działalność we własnym mieszkaniu, które podpisały umowę z dostawcą tylko prywatnie, a nie na firmę, nie muszą składać dokumentu.

Jak skorzystać z obniżonej ceny prądu? 

O zamrożenie cen na maksymalnym poziomie 785 zł/MWh, czyli 0,79 zł/kWh do końca 2023 r. może wnioskować każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła z dostawcą energii umowę na firmę.  

Jedynym warunkiem skorzystania z gwarantowanej ceny za prąd jest złożenie specjalnego oświadczenia u sprzedawcy energii. Takie oświadczenia można składać już teraz i warto zrobić to jeszcze w listopadzie, by nowa taryfa obowiązywała już od grudnia tego roku. 

Dokument możesz złożyć też później – w dowolnym momencie, ale wtedy skorzystasz z obniżonej stawki przez krótszy czas. Nowa cena będzie obowiązywać od kolejnego miesiąca po tym, w którym złożysz oświadczenie. Przykładowo, jeśli zrobisz to w styczniu 2023 r., sprzedawca rozliczy prąd po niższej cenie dopiero od lutego. 

box-icon

Ważne

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą w mieszkaniu lub domu i umowę z dostawcą masz podpisaną jako osoba fizyczna, a nie na firmę, nie składasz oświadczenia.

Omawiane ceny taryfowe nie dotyczą umów zawartych przez osoby fizyczne. Gospodarstwa domowe korzystają z gwarantowanych cen maksymalnych na poziomie 693 zł za MWh (0,69 zł/kWh) bez składania oświadczeń. W tym przypadku sprzedawca energii elektrycznej samodzielnie dokonuje stosownego rozliczenia według obniżonej ceny.

Jak wypełnić oświadczenie?

Gotowy wzór dokumentu pobierzesz, klikając poniższy link:


Wypełnij oświadczenie wielkimi literami. Uzupełnij po kolei:

 1. Dane identyfikacyjne firmy i swoje.
 2. Tabelę z informacjami o punktach poboru energii elektrycznej (PPE):
 • kolumna 1 – numer punktu poboru energii elektrycznej – znajdziesz go na fakturze, którą otrzymujesz od swojego dostawcy energii;
 • kolumna 2 – wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego – wpisujesz odpowiednią cyfrę – 1 oznacza przedsiębiorcę;
 • kolumna 3 – data zawarcia umowy sprzedaży energii;
 • kolumna 4 –  wielkość zużycia energii elektrycznej – jeśli prognozujesz, że w 2023 r. zużyjesz w firmie podobną ilość prądu, jak w latach ubiegłych, wpisujesz dane historyczne np. z 2022 r. Jeśli planujesz zwiększyć zużycie, wtedy wpisujesz prognozowaną wartość;
 • kolumna 5 – określasz, jaką część energii elektrycznej zużyjesz na potrzeby firmy w ramach swojej podstawowej działalności (przeważająca działalność gospodarcza w rozumieniu PKD); uwaga – ta część zostanie objęta ceną maksymalną;
 • kolumna 6 – określasz, jaką część energii zużyjesz na cele inne, niż Twoja podstawowa działalność; uwaga – ta część nie będzie objęta ceną maksymalną. W kolumnach 5 i 6 wpisujesz wartość w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Suma ich wartości musi wynosić 100.

Gdzie złożyć dokument?

Wypełniony dokument składasz do swojego sprzedawcy energii elektrycznej w formie: 

 • elektronicznej – w tym przypadku oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; składasz je za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. maila;
 • papierowej – potwierdzone własnoręcznym podpisem; możesz dostarczyć je osobiście do placówki sprzedawcy lub wysłać pocztą – wówczas liczy się data nadania. 

Regulacje prawne

Maksymalne ceny energii elektrycznej zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Mogą z nich skorzystać oprócz mikro, małych, średnich firm również m.in. żłobki, szkoły, szpitale, spółki komunalne, organizacje pozarządowe i samorządy.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Dorota Mglej
Absolwentka studiów ekonomicznych, zainteresowana biznesem i finansami. W inFakcie odpowiadam za content. Dostarczam Przedsiębiorcom i Księgowym treści, które pomagają prowadzić firmę. Prywatnie miłośniczka gór, podróży i książek.