Jaki jest wzór na marżę dla faktury VAT marża? Jak obliczyć VAT do zapłacenia?

Przedsiębiorcy w swojej działalności oprócz standardowej faktury mogą spotkać się z fakturą VAT marża np. w przypadku zakupu używanego samochodu.  W celu wyjaśnienia kto może wystawić taką fakturę, oraz jak należy ją rozliczyć zapraszam do wpisu.

 • Przez marże rozumiemy różnicę pomiędzy kwotą należności, jaką ma zapłacić nabywca a ceną nabycia towaru/usługi pomniejszoną o kwotę podatku.
 • Przy stosowaniu procedury VAT marża sprzedawca nalicza i odprowadza podatek VAT tylko od marży jaką naliczył dokonując sprzedaży towaru/usługi.

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT marża?

Zgodnie z ustawą o VAT, faktura VAT marża powinna zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer NIP dostawcy i nabywcy
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty
 • nazwę  towaru/usługi
 • miarę i ilość dostarczonych towarów/zakres usług,
 • kwotę należności ogółem.

oraz dodatkowo:

faktura VAT marża powinna zawierać, w zależności od dokonanej transakcji wyrazy:

 • procedura marży dla biur podróży,
 • procedura marży – towary używane,
 • procedura marży – dzieła sztuki,
 • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

Elementy które powinna zawierać faktura

Kto może wystawić fakturę VAT marża?

Fakturę marża można wystawić podatnicy, którzy:

Tylko podatnik czynny VAT może wystawić tego typu dokument.

Jak należy rozliczyć fakturę VAT marża?

Jako marże rozumiemy różnicę pomiędzy kwotą należności, jaką ma zapłacić nabywca a ceną nabycia towaru/usługi pomniejszoną o kwotę podatku.

Jak rozlicza sprzedawca?

Deklaracja VAT nie zawiera odrębnych rubryk dla deklarowania sprzedaży w systemie marży. Należy zatem wpisywać stosowne dane w rubrykach dotyczących sprzedaży krajowej.

 • W rubryce C – rozliczenie podatku VAT należnego w pozycji 19 ujmujemy wyłącznie wartość marży – jest to podstawa opodatkowania
 • W rubryce C – rozliczenie podatku VAT należnego w pozycji 20 ujmujemy tylko wartość podatku VAT liczonego od marży netto,
 • W rubryce F – zaznaczamy kwadrat w pozycji 64.

Aby wyliczyć marżę musimy wykonać nastepujące działania:

 1. od ceny sprzedaży za którą sprzedajemy klientowi odejmujemy cenę, za którą nabyliśmy przedmiot
 2. od otrzymanej kwoty liczymy VAT (kwotę dzielimy przez 1,23 w przypadku stawki VAT 23%).

Przykład:

Pan Jan nabył towar używany za 3000 zł, następnie dokonuje sprzedaży towaru za 3150 zł. Wysokość marży liczymy w następujący sposób: 150 / 1,23 = 121,95 zł

Jak wyliczyć VAT z faktury VAT marża który jako nabywca musimy zapłacić?

W celu wyliczenia kwoty podatku VAT należy obliczyć różnicę pomiędzy marżą brutto a marżą netto.

Przykład:

Pan Jakub zakupił towar za 5000 zł, sprzedał za 6000 zł.

Różnica pomiędzy ceną sprzedaży a zakupu wynosi 1000 zł –jest to marża brutto.

Wyliczymy marżę netto: 1000 zł/1,23 (przy 23% VAT)=813,01 zł.

Podatek VAT, który należy wpłacić do US wynosi: 1000 zł – 813,01 zł = 186,99 zł.

Jak rozlicza nabywca?

Faktura VAT marża jest dokumentem, który nabywcy nie daje możliwości odliczenia podatku VAT w żadnym przypadku. Na fakturze przedsiębiorca nie znajdzie kwoty wyliczonego podatku.

Jak dokonać korekty faktury VAT marża?

W przypadku, gdy popełnimy błąd przy wystawianiu faktury VAT marża, która trafi do obiegu gospodarczego należy sporządzić fakturę korygującą VAT marża.

Jeżeli w wyniku korekty zmianie ulega tylko kwota marży, a nie kwota do wpłaty, nie należy korygować faktury, gdyż nie ulegnie zmianie żadna pozycja faktury.

Gdy w wyniku wystawienia faktury korygującej zmianie ulegnie kwota marży, korekty należy dokonać, składając deklarację korygującą w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.