Do jakiej kwoty dopuszczalna jest faktura uproszczona? Kiedy nie można wystawić faktury uproszczonej?

Faktura to dokument z którym spotyka się każdy przedsiębiorca dokonując sprzedaży towaru/usługi. Jednym z rodzajów faktury jest faktura uproszczona. W celu wyjaśnienia kto, oraz w jakich przypadkach może skorzystać z takiej faktury zapraszam do wpisu.

 • Fakturę uproszczoną możemy sporządzić w sytuacji, gdy kwota należności ogółem w danej transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro.
 • Istnieją wyjątki w których bez względu na wartość kwoty należności, podatnik nie może skorzystać z faktury uproszczonej.

Kiedy możemy skorzystać z faktury uproszczonej?

Fakturę uproszczoną możemy sporządzić w sytuacji, gdy kwota należności ogółem w danej transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro.

Co to jest e-faktura?

Jakie elementy musi zawierać faktura uproszczona?

Sporządzając fakturę uproszczoną musimy pamietać, aby zawierała takie elementy jak:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.

Jakie informacje powinna zawierać faktura?

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Kto nie może wystawić faktury uproszczonej?

Istnieją wyjątki w których bez względu na wartość kwoty należności, podatnik nie może skorzystać z faktury uproszczonej. Nie możemy skorzystać z faktury uproszczonej w:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju,
 • gdy faktura wystawiona jest na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest nabywca towaru lub usługobiorca.

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu