Co rozumiemy przez określenie ’faktura na żądanie’, oraz kiedy i w jakich okolicznościach możemy sporządzić taki dokument? W celu rozjaśnienia powyższych kwestii zapraszam do wpisu.

  • W Ustawie o VAT znajdziemy wymienione transakcje, które muszą zostać udokumentowane fakturą.
  • Obwiązek sporządzenia faktury u przedsiębiorcy, występuje tylko w przypadku sprzedaży na rzecz innej firmy.
  • Gdy sprzedaż dokonywana jest dla osób fizycznych fakturę wystawiamy na życzenie nabywcy.

W jakim terminie należy wystawić fakturę na żądanie?

W przypadku faktury na żądanie dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej:

  • jeżeli żądanie nastąpi w miesiącu w którym nastąpiła transakcja, fakturę należy wystawić najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła transakcja,
  • jeśli osoba zgłosi prośbę o wystawienie faktury pózniej niż w miesiącu, w którym nastąpiła transakcja – fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od chwili zgłoszenia prośby.

Stawka VAT na fakturze – jak ustalić?

Faktura uproszczona

Czy zawsze mamy obowiązek sporządzić fakturę na żądanie nabywcy?

Odpowiedz na to pytanie znajdziemy w art.106b ust.3 o VAT. Obowiązek sporządzenia faktury spoczywa na Nas tylko w sytuacji, gdy nabywca zgłosi prośbę o fakturę w ciagu 3 miesięcy, od końca miesiąca w którym miała miejsce sprzedaż/wykonanie usługi. Po upływie 3 miesięcy wystawienie faktury to indywidualna decyzja sprzedawcy.