Kiedy można skorzystać z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej? Jak należy ją prowadzić?


30 stycznia 2019 2 min. czytania

Korzystając z zwolnienia z kasy fiskalnej przedsiębiorca ma obowiązek wykazywania przychodu z sprzedaży na rzecz osób prywatnych. W celu wykazania przychodu niezbędna jest ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Co powinno zawierać i jak zaksięgować ewidencję sprzedaży bezrachunkowe?

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Co do ogólnej zasady przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Natomiast po spełnieniu określonych warunków, przedsiębiorca może korzystać z zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiać dokumentu sprzedaży dla osoby prywatnej.

Brak obowiązku wystawienia dokumentu sprzedaży, nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wykazania przychodu. Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej umożliwia przedsiębiorcy dokumentowanie transakcji w przypadku korzystania z zwolnienia z kasy fiskalnej.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów dot. prowadzenia KPiR, przedsiębiorca jest zobowiązany zbroszurować ewidencję sprzedaży i kolejno ponumerować jej karty. Bardzo często przedsiębiorcy pytają czy ewidencja powinna zawierać informację o kupującym. Jak wynika z rozporządzenia, ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami
  • kwotę tego przychodu.

Oznacza to, że w ewidencji nie ma obowiązku wpisywania danych kupującego

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Jak zaksięgować ewidencję bezrachunkową?

Zgodnie z § 19 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, zapisy dotyczące przychodów ze sprzedaży należy dokonywać na podstawie wystawionych faktur. W przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami, przychód należy wykazać na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego.  Dowód wewnętrznych należy stosować, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zapisów dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Jeżeli w danym dniu przedsiębiorca wystawia wiele faktur, zapisów w księdze można dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia faktur.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu